รวมพลังสร้างสรรค์การอ่านเพื่อบ้านลำปาง...เป็นสุข

โดย
| |
อ่าน : 2,597

ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดโครงการ"รวมพลังสร้างสรรค์การอ่านเพื่อบ้านลำปาง...เป็นสุข" เพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่านมากขึ้น

ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และเครือข่ายลำปางรักการอ่าน กว่า 16 องค์กร อาทิ องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยษ์ สำนักงานเขตการศึกษา ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด กศน.จังหวัดฯลฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "รวมพลังสร้างสรรค์การอ่านเพื่อบ้านลำปาง...เป็นสุข"

เพื่อสร้างความตระหนักในประโยชน์และคุณค่าของการอ่าน ที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะการร่วมอ่านและเล่านิทานอย่างมีความสุขระหว่างผู้ปกครองกับลูก หลานในบริบทของครอบครัวและชุมชน โดยรับเกียรติจาก พลตรีชีวัน โหละบุตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "เวทีสานเสวนา พัฒนาเครือข่ายลำปางรักการอ่าน" ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสโมสร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

สำหรับเวทีสานเสวนาพัฒนาเครือข่ายลำปางรักการอ่านในครั้งนี้  เป็นหนึ่งในกิจกรรมเชื่อมโยงภาคีที่ทำงานส่งเสริมการอ่าน งานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวในจังหวัดลำปาง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นด้านการอ่าน และประสานความร่วมมือเครือข่ายและองค์กรส่งเสริมการอ่านระดับจังหวัดต่อไป

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม