โค้งสุดท้าย ผลรางวัล “สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD ประจำปี 56”

| |
อ่าน : 5,612

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ประกาศผลรางวัล “โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก ld” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในโครงการ “สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก ld” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประภาภัทร นิยม กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมโล่รางวัลและของที่ระลึก   

สำหรับโครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก ld เป็นโครงการที่จัดประกวดผลงานสื่ออ่านสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disabilities : ld) ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา มีคุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทั้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการในครั้งนี้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ กล่าวว่า การจัดประกวดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีผลงานสื่ออ่านสร้างสุขส่งเข้าร่วมโครงการจากทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจ ก็นับเป็นการต่อยอด เพื่อจุดประกายให้สังคมหันมาผลิตสื่ออ่านที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือเด็ก ld

“ปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้กำหนดรูปแบบของสื่ออ่านที่เป็นรูปแบบของหนังสือไว้อย่างชัดเจน เพื่อหวังให้เป็นการช่วยกระตุ้นและสร้างเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์หนังสือ และสื่ออ่านที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้การอ่านไปสู่การสร้างสุขในชีวิต และนำศักยภาพที่สำคัญของการอ่านสร้างความสุขเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในโรงเรียนได้ด้วย รวมถึงจะได้นำสื่อที่ชนะการประกวด จัดพิมพ์ต้นแบบ และนำเผยแพร่ ให้เป็นสมบัติสาธารณะ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณครู พ่อแม่ และผู้แวดล้อมเด็ก ld ได้มีเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ และเป็นตัวอย่างให้เกิดการพัฒนาสื่ออ่านสร้างสุขให้มากขึ้นในปีต่อๆไป

อาจารย์ชีวัน วิสาสะ ซึ่งเป็นทั้ง นักเขียน นักเล่านิทาน และผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็ก กล่าวถึง  "พัฒนาการของสื่อที่ส่งเข้าประกวด พร้อมให้ข้อคิดเรื่องสื่อ ld ช่วยสร้างสังคมดีได้อย่างไร" ไว้ว่า สื่อแอลดีปีนี้ที่ได้เข้ารอบอาจมีจำนวนน้อย แต่คุณภาพของสื่อในแง่เนื้อหามีความชัดเจน และความเป็นศิลปะ ก็น่าชื่นชม เห็นถึงความตั้งใจที่ผนวกความรู้และศิลปะได้ค่อนข้างลงตัว หากมีการผลิตสื่อเพื่อเด็กแอลดีออกมาหลากหลาย ก็จะทำให้เกิดการรับรู้และเข้าใจร่วมกันในการช่วยกันพัฒนาเด็กๆในกลุ่มที่ต้องการเสริมการเรียนรู้รูปแบบพิเศษนี้  เพราะในที่สุดเราต่างก็อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน ต้องพัฒนาไปด้วยกันอย่างเท่าเทียม

ผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ได้แก่

- คุณอริสา  ใจสุข (ชื่อผลงาน : ทักษะภาษานำพาสู่อาเซียน)

- คุณกัลยา ธรรมขันติ / คุณญาณสุทธา เดชพิชัย (ชื่อผลงาน : หนังสือนิทานสระไอ/สระโอ)

- คุณศรีสมร โซเฟร / คุณคาริญย์ หึกขุนทด (ชื่อผลงาน : ตัวเลขซุกซน)

- คุณลัดดาวัลย์  นาขันที (ชื่อผลงาน : หกลืมตน)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.happyreading.in.th , www.motherandcare.in.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2241-8000 ต่อ 327

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม