รวมพลังจัดกิจกรรม 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ

โดย
| |
อ่าน : 6,086

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์รถแท็กซี่ รถสามล้อและสี่ล้อเล็ก รวมถึงสหกรณ์ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปี 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พร้อมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของคนในขบวนการสหกรณ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 86 พรรษา ในปี 2556 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์สามล้อและสี่ล้อเล็ก ศูนย์วิทยุสื่อสารรถแท็กซี่ และสหกรณ์ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปี 2556" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2556 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คาดหวังว่า กิจกรรม 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ จะเป็นโครงการดีๆ อีกโครงการหนึ่งที่คนในขบวนการสหกรณ์ร่วมกันทำเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ของขบวนการสหกรณ์ในปีนี้ ทุกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จะนำกล่องทำความดีไปติดตั้งไว้ในรถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็ก และที่สำนักงานของสหกรณ์ต่างๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ เพื่อรับเงินสนับสนุนจากสมาชิกของสหกรณ์และผู้โดยสารที่ใช้บริการจากรถแท็กซี่ หยอดลงในกล่อง ซึ่งถือทุนทรัพย์ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ขณะนี้มีรถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็กกว่า 3,000 คัน และสหกรณ์กว่า 300 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็กทุกคันจะติดสติกเกอร์ "5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ" ไว้เป็นสัญลักษณ์ โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จะมีการจัดงานแถลงข่าวและปล่อยตัวคาราวานรถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็ก ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 จะมีพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และส่งมอบกล่องทำความดี เพื่อรอการส่งมอบทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป

โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์รถแท็กซี่ สามล้อ และสี่ล้อเล็ก จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ ปี 2551 และในปีนี้ได้ขยายผลการดำเนินกิจกรรมไปยังสหกรณ์ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกสหกรณ์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังความสามัคคี ด้วยการกระทำความดีเพื่อส่วนรวม และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ ที่ทรงมีพระราชดำริให้นำระบบสหกรณ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้เกิดการกินดี อยู่ดี ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ให้เกิดการรวมตัวกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาการประกอบอาชีพ และให้มีการแพร่ขยายระบบสหกรณ์ไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้ขบวนการสหกรณ์ไทยมีความเจริญก้าวหน้าจวบจนถึงปัจจุบัน

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม