มช.ดันระบบดูแลผู้พิการแต่กำเนิด

| |
อ่าน : 2,692


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลักดันให้เกิด ระบบการจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิดระดับประเทศ 

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ หัวหน้าคณะทำงานโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการ แต่กำเนิดในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิด ระบบการจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิดระดับประเทศ (thailand birth defects registry) จากข้อมูลจากทั่วโลกพบทารกและเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดกว่า 8 ล้านคน ซึ่งภาวะนี้ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ภาระของครอบครัวที่ต้องแบกรับ รวมถึงผลกระทบต่อจิตใจของบิดามารดา ที่มีทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด ซึ่งมีสาเหตุ จากพันธุกรรมครึ่งหนึ่ง และจากสิ่งแวดล้อม

โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย (thailand national plan for birth defects prevention & care) โดยได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.), กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญคือการแนะนำคู่สามีภรรยาที่จะสร้างครอบครัวที่มีสุขภาพดี โดยการป้องกันความพิการแต่กำเนิด ซึ่งจะได้ผลดีหากเริ่มที่ระดับชุมชนและบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งต้องได้รับการอบรมและมีการดำเนินงาน และมีนโยบายที่ชัดเจน ก็จะสามารถป้องกันความพิการแต่กำเนิด ที่รุนแรงหลายโรคได้ตั้งแต่แรกเกิด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม