ตัด ‘เหล้าเบียร์ - ปัจจัยเสี่ยง’ ออกจากประเพณีลอยกระทง

| |
อ่าน : 4,987

เครือข่ายงดเหล้า สสส. และภาคีเครือข่าย ร่วมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์ ตัดเหล้าเบียร์และปัจจัยเสี่ยง ออกจากงานประเพณีลอยกระทง หวังลดสถิติเจ็บ ตาย อุบัติเหตุและความสูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆในงานเทศกาล

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ ห้องแกรนด์ฮอล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายงดเหล้า จัดเวที “เสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเชิงรุกในงานประเพณีลอยกระทงปี 2556” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ พัฒนากลไกและสร้างพื้นที่เชิงรูปธรรมในการทำงาน ช่วยสานและสร้างคุณค่าประเพณีวัฒนธรรมที่ดี พร้อมใจกันตัดเหล้าเบียร์และปัจจัยเสี่ยงออกจากงานลอยกระทง

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานเปิดงานกล่าวว่า กระทรวงฯ เห็นความสำคัญของการจัดงานที่ส่งเสริมวัฒนธรรม อนุรักษ์คุณค่าและคำนึงถึงศีลธรรม ประเพณีลอยกระทงเป็นการจัดเพื่อระลึกถึงคุณของแม่น้ำ แต่ปัจจุบันนี้มีความเบี่ยงเบนไปจากเดิม เพราะเน้นกิจกรรมความสนุกสนานรื่นเริงมากขึ้น และเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุ เนื่องมาจากความคึกคะนอง ขาดการควบคุม นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินหรือบาดเจ็บพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเฉลิมฉลองด้วยการดื่มของมึนเมาแล้วขาดสติ จะเกิดการทะเลาะวิวาท การล่วงละเมิดทางเพศ

“ดังนั้นอย่าให้ประเพณีในเทศกาลต่างๆของไทย กลายเป็นทางมาของเรื่องไม่ดี การที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันหามาตรการปกป้องเด็กเยาวชนและประชาชน ให้พ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในงานประเพณี ไม่ใช่แค่เทศกาลลอยกระทงนั้น ทำให้เกิดการสร้างค่านิยมและสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้เพิ่มขึ้นในสังคมไทยมากขึ้นด้วยตามมา”

ด้านนายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการกลุ่มงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์และการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่  7 ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพจัดงานที่ร่วมกันลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยขยายผลพื้นที่จัดงานปลอดเหล้ามากขึ้น เนื่องจากเจ้าภาพและประชาคมในท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาจัดการพื้นที่ตนเอง โดยการ “ตัดเหล้าเบียร์และปัจจัยเสี่ยงออกจากงาน” อีกทั้งยังตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อความปลอดภัย คือ เรื่องของเหล้าเบียร์ บุหรี่ ประทัดยักษ์ โคมลอย

 “การจัดงานเสวนาในวันนี้เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนสังคม ในการสร้างนโยบายและมาตรการเชิงรุกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในงานประเพณี ร่วมกันเฝ้าระวัง มีการควบคุมประทัดยักษ์ การปล่อยโคมลอย การเกิดอุบัติเหตุ การคุกคามทางเพศ ฯลฯ เพื่อลดปัญหาทางสังคมอื่นๆที่จะตามมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลไกในการทำงานและสร้างพื้นที่เชิงรูปธรรม สานต่อการสร้างคุณค่าประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป ทั้งนี้โดยมีข้อมูลสถิติสำคัญที่จังหวัดสุโขทัยในปี 2554 ยืนยันว่า การจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จัดแบบปลอดเหล้าเบียร์ สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงได้ร้อยละ 100 ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานยี่เป็งเชียงใหม่ รู้สึกพึงพอใจกับมาตรการรณรงค์ไม่ดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงร้อยละ 90.82 ในปี 2555” นายวิษณุ กล่าว

ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์ การบาดเจ็บ ยกกรณีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในปี 2555  ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุประทัดและดอกไม้เพลิง ในช่วงลอยกระทงลดลงจากปีก่อน ถึงร้อยละ 29.41 พบสูงสุด ในกลุ่มอายุ 25-29 ปี โดยมีข้อเสนอแนะว่า ถึงแม้จะมีมาตรการเข้มข้น ในการรณรงค์การเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงอย่างระมัดระวัง มีการตรวจจับ การจำกัด อายุกลุ่มผู้ซื้อ และการจำกัดเวลาขายประทัดและดอกไม้เพลิง ผลิตประทัดและดอกไม้เพลิง แต่ก็พบว่าแนวโน้มความรุนแรงของการบาดเจ็บยังไม่ลดลง สาเหตุของการบาดเจ็บส่วนใหญ่ ได้แก่การจุดประทัดเล่นแล้วแตกใส่มือ การจุดประทัดแล้วโยนใส่ผู้คนหรือนักท่องเที่ยว ทำให้ได้รับบาดเจ็บ บางส่วนละเลยเรื่องความปลอดภัย อาจเนื่องมาจากเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี

ดังนั้น ผู้บังคับใช้กฎหมาย จึงควรมีการดำเนินการใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในด้านการกวดขันจับกุม ผู้กระทำความผิดในสถานที่ผลิต ร้านที่จำหน่ายประทัด และผู้เล่น รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาทและความคึกคะนองของการเล่นประทัด พลุ และดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้มากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้                

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม