ดัน "พรบ.คุมโฆษณานมผง" ปกป้องสิทธิเด็กไทยได้กินนมแม่

| |
อ่าน : 4,236

ดัน พ.ร.บ.การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คุมธุรกิจนมผงละเมิดแอบโฆษณาและทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ หวังปกป้องสิทธิเด็กไทยได้ดื่มนมแม่

นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กล่าวในงานเสวนา "ร้อยเรียงว่าด้วย  code หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก" ว่า ขณะนี้ปัญหาการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจนมผง ส่งผลกระทบทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดน้อยลง พบว่ามีการเข้าไปแจกตัวอย่างนมผงในโรงพยาบาลให้หญิงตั้งครรภ์และที่เพิ่งคลอด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่านมผงมีสารอาหารเทียบเท่านมแม่ ทั้งๆ ที่มีข้อมูลยืนยันแล้วว่านมแม่มีคุณค่า มีสารอาหารมากกว่าถึง 16 เท่า ถือเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่

“ดังนั้นคณะทำงานจึงเห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยควรจะต้องผลักดันพระราชบัญญัติการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.... เพื่อปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของเด็กไทยให้ได้ดื่มนมแม่มากขึ้น”

นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่ากรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชะล่าใจว่าหลักเกณฑ์สากลจะสามารถควบคุมปัญหาการทำการตลาดนมผงใน รพ.ได้ จึงออกประกาศกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสากลเท่านั้น ไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวบทกฎหมาย แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการละเมิดหลักเกณฑ์มากขึ้น จึงได้เสนอวาระการควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ จนกระทั่งมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมพร้อมทั้งเร่งเดินหน้าเสนอร่าง พ.ร.บ.การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมจากผู้บริหาร สธ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยยุทธวิธีที่หลากหลาย

โดยในปี 2556 สธ.มีนโยบายส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก ให้ได้ 60% ภายในปี 2558 หรือให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก ให้ได้ 4.8 แสนคน และส่งเสริมให้มารดาให้นมแม่ต่อเนื่องแก่ลูกหลังอายุ 6 เดือน พร้อมอาหารตามวัยเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือนานกว่านั้น เพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มิได้มีเจตนาหรือแสดงการใส่ร้ายป้ายสีให้บริษัทเป็นจำเลยของสังคม หรือห้ามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและอาหารเสริมแก่ทารกและเด็กเล็ก หรือมุ่งรอนสิทธิการทำตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค แต่เป็นเครื่องมือที่จัดทำขึ้นสำหรับควบคุมการตลาดและการโฆษณาของบริษัทประกอบธุรกิจอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ขาดจรรยาบรรณ โดยไม่ได้ไปควบคุมการขายหรือการใช้ ผลิตภัณฑ์ แต่มุ่งกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ยาปนเปื้อน  สืบสานประเพณี  ยุคของแพง  ปลุกหัวใจสังคม  สลายไขมัน  ตลาดนัดแบ่งปัน  ธรรมเนียมประเพณี  เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  ใส่ใจ  ตาแห้ง  กระดูกร้าว  การเก็บเกี่ยวข้าว  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  คนไทย...ขอเต้นหน่อย  ฟันน้ำนม  ปู่เป็ง เพิงสา  การสัมผัสถูกเนื้อต้องตัว  คลายร้อน  อาหารเป็นพิษ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม