เชียงรายติดตั้งกล้องซีซีทีวี หวังลดอุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 2,499

นครเชียงรายติดตั้งกล้องซีซีทีวีทั่วเมือง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

นายณรงค์ อินโส รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดทำ โครงการนวัตกรรม cctv/mis เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำกล้องซีซีทีวี มาใช้ในการเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับการบังคับใช้ กฎหมาย การตั้งด่านตรวจ ซึ่งจะติดตั้งตามแยกสำคัญ จำนวน 24 แห่ง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

โดยกล้องซีซีทีวี ดังกล่าวจะบันทึกภาพเหตุการณ์ของผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรในฐานความผิดเบื้องต้น ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน การจอดรถในที่ห้ามจอด การจอดซ้อนคัน การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การโทรฯ แล้วขับ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำภาพที่บันทึกไว้มาตรวจสอบลักษณะรถและหมายเลขทะเบียน รถคันนั้น ๆ ที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎ เพื่อสืบหาข้อมูลร่วมกับทางการขนส่งจังหวัดเชียงรายและจะส่งภาพพร้อมใบสั่ง ปรับไปทางไปรษณีย์ให้ผู้กระทำผิดได้รับทราบ

หากไม่มาชำระค่าปรับตามห้วงเวลาที่กำหนด จะถูกอายัดทะเบียนไปที่ขนส่งจังหวัดทันที มาตรการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จึงขอแจ้งให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม