อบต.แม่ปะเปิด ‘โรงเรียนผู้สูงอายุ’ สอนหลักสูตร 4 วิชา

| |
อ่าน : 18,496

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด เปิด ‘โรงเรียนผู้สูงอายุ’ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2556 นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด นายธวัชชัยฟักอังกรู ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายเทิดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่วัดใหม่คำมา หมู่3 บ้านแม่ปะใต้ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด โดยมีนายมานพ ยะเขียน นายก อบต.แม่ปะผู้บริหาร อบต.แม่ปะ และสมาชิกสภา อบต. กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

นายสุวัฒน์ กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.แม่ปะ เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นปีที่1 หลักสูตรชั้นต้น เน้นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทั่วไป ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรกลาง เป็นการศึกษาเชิงลึกประกอบการฝึกปฏิบัติจริงและในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรชั้นสูง เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

"โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.แม่ปะ จัดการเรียนการสอนทุกวันอาคาร ตั้งแต่เวลา 09.00-12 .00 น. ณ ศาลาวัดใหม่คำมาหมู่ที่ 3 ต.แม่ปะ โดยมีการเรียนการสอนใน 4 วิชาหลัก ประกอบด้วยวิชาแนวคิดทางศาสนา วิชาการดูแลสุขภาพผู้สงอายุ วิชาวีถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาตามอัธยาศัยที่มีความสอดคล้องกับบริบทของเมืองแม่ปะ เพื่อสร้างผู้สูงอายุใน ต.แม่ปะให้มีคุณค่า ชราแบบมีคุณภาพต่อไป"รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าว

ด้านนายมานพ กล่าวว่า การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สืบทอดหลักความดีตามแนวคิดของศาสนา สามารถเผยแผ่แนวคิดของศาสนาให้กับลูกหลานได้ต่อไป อีกทั้งยังให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี และถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้อื่นได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม