ขสมก. ผนึกยูเอ็นวีเมน ร่วมสร้างพื้นที่โดยสารปลอดการคุกคามทางเพศ

| |
อ่าน : 3,457

ขสมก. ร่วมโครงการ “รถเมล์ปลอดภัย” หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ระดับสากลของยูเอ็นวีเม่น (un women) เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ผนึกกำัลังขจัดการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กบนรถโดยสารประจำทางจำนวน 3,509 คัน   

(20 พ.ย.56) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมโครงการ “รถเมล์ปลอดภัย” หรือ “ออเร้นจ์ยัวเจอร์นี่ย์” (orange your journey) หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ระดับสากลของยูเอ็นวีเม่น (un women) และยูไนท์แคมเปญเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงของเลขาธิการสหประชาชาติ (unite campaign to end violence against women) เพื่อขจัดการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กบนรถโดยสารประจำทางจำนวน 3,509 คัน

จากที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ได้ดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยคุกคามทางเพศบนรถขสมก.” มาอย่างต่อเนื่องนั้น

ในวันนี้ ขสมก.ได้เข้าร่วมกับยูเอ็นวีเมน (un women – องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ) ด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมสู่เป้าหมายสากลในการยุติความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง

ขสมก. ได้จัดฉายภาพยนตร์สั้นพร้อมแจกแผ่นพับและสติกเกอร์รณรงค์หยุดพฤติกรรมการคุกคามทางเพศซึ่งประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง รวมทั้งพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะพบกับพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ และเพื่อให้สังคมไม่นิ่งเฉยต่อการกระทำดังกล่าว ได้ร่วมกันสอดส่องและดูแลไม่ให้เกิดปัญหาคุกคามทางเพศขึ้น พร้อมกับเสานาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพนักงานขสมก. ที่เป็นอาสาสมัครในการช่วยระวังสอดส่องพฤติกรรมเหล่านี้ หรือเป็น “ตาสัปปะรด” เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางเพศทั้งในที่ทำงานอู่จอดรถของ ขสมก. ทั้ง 8 เขต และบนรถโดยสารประจำทางที่ ขสมก. มีเส้นทางเดินรถอยู่ 114 เส้นทาง

นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า ขสมก. ขยายพื้นที่ความปลอดภัยสู่ประชาชนผู้ใช้บริการเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการรถโดยสารสาธารณะ และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่จะมอบความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม

ด้าน นางโรเบอร์ต้า คล้าค ผู้อำนวยการยูเอ็นวีเมน สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก และผู้แทนประจำประเทศไทย กล่าวว่า ผู้หญิงทุกคนควรจะต้องได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

ทั้งนี้ กิจกรรมการรณรงค์เพื่อให้สังคมและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตื่นตัวและไม่นิ่งเฉย โดยเฉพาะพนักงานขสมก. ได้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน โดยในการฝึกอบรมนั้นได้จำแนกพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศไว้ ไม่ว่าจะโดทนทางสายตา ทางคำพูด หรือการสัมผัส เช่น ลูบมือ จับสะโพก หรือพูดจาลวนลาม เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการติดสติกเกอร์หยุดการคุกคามทางเพศในรถ ขสมก. และท่าปล่อยรถทุกแห่ง รวมทั้งนำภาพยนตร์สั้นเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและระมันระวังต่อปัญหาดังกล่าว

 

 

ที่มา : องค์กรยูเอ็นวีเม่น (un women) สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม