สปสช.ก้าวต่อไปพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 6,047

สปสช.เตรียมพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สำหรับการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

น.พ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวเนื่องในวันครบรอบการสถาปนา สปสช. ปีที่ 11 ก้าวสู่ปีที่ 12 ว่า ผลการดำเนินงานใน 11 ปีที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งองค์การอนามัยโลก สหประชาชาติ ธนาคารโลก ยกย่องให้ไทยเป็นต้นแบบการสร้างหลักประกันสุขภาพของโลก และระบุว่า ผลสำเร็จของไทยพิสูจน์การทำให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยขจัดความยากจนได้ ปัจจุบันไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับหลายๆ ประเทศ ทั้งในระดับอาเซียน เอเชีย และประเทศในทวีปแอฟริกา ขณะที่ในระดับประเทศนั้น การบริหารกองทุนได้รับรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลังทุกปี มาตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2556 นี้ ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศด้วย

น.พ.วินัย กล่าวว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น มาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ทำให้คนไทย 48.62 ล้านคน มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรค สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง ตั้งแต่การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อสุขอนามัยที่ดี โดยไม่ล้มละลายจากการต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเอง

"ในการก้าวสู่ปีที่ 12 ในปี 2557 นั้น สปสช.จะมีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สำหรับการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงเดินหน้านโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลมอบหมายให้ สปสช.ดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว การบริการกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น หน่วยงานกลางธุรกรรมการเบิกจ่าย 3 กองทุน (national clearing house) และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งมาตรฐานเดียว" เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม