วิจัยพบชุมชนร่วมทำหมู่บ้านปลอดบุหรี่ ลดการสูบได้ผล

| |
อ่าน : 4,978

สสจ.นครพนม เผยวิจัยพบชุมชนมีส่วนร่วมทำหมู่บ้านปลอดบุหรี่ ช่วยสร้างแรงจูงใจเลิกบุหรี่ได้ 33.33% ส่วนที่เหลือยังเลิกไม่ได้ แต่มีการสูบบุหรี่น้อยลง

สมภพ แสงจันทร์ นักวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครพนม หนึ่งในทีมวิจัยโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบลดและเลิกบุหรี่โดยชุมชนมีส่วนร่วม” สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากการทำการวิจัยเพื่อศึกษาหารูปแบบหมู่บ้านต้นแบบ ในการลด ละ เลิกบุหรี่โดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่หมู่บ้านหนองย่างชิ้น ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งมีสมาชิกในหมู่บ้านร่วมเข้าโครงการลดละเลิกบุหรี่ในชุมชน 15 คน และครอบครัวผู้ที่สูบบุหรี่ จำนวน 15 ครัวเรือน โดยทำการศึกษาระหว่าง ส.ค. 2555 - ก.ค. 2556

นายสมภพ กล่าวอีกว่า จากการศึกษาพบว่า บ้านหนองย่างชิ้นหมู่ 7 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 240 คน และมีคนสูบบุหรี่ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เป็นเพศชายทั้งหมด 15 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 66.67 อายุน้อยสุด 21ปี และอายุมากสุด 54 ปี ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ 10-20 ปี ร้อยละ 53.33 ปริมาณที่สูบวันละ 1 ซองร้อยละ 46.67 โดยระบุว่าสาเหตุที่ทำให้สูบบุหรี่ คือ เพื่อดับกลิ่นคาวหลังจากรับประทานอาหาร สูบเพื่ออยากลอง เห็นเพื่อนสูบ เพื่อคลายเครียด ทำให้สบายใจ มีแหล่งจำหน่ายบุหรี่ใกล้บ้าน มีร้านค้าที่สะดวก เป็นต้น ซึ่งได้มีกระบวนการหาวิธีลด ละ เลิก ให้ความรู้ทั้งชุมชนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน อสม. และทำให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างนโยบายสาธารณะของชุมชนโดยจากกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่ามีผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33. 33 นอกจากนี้ ยังพบบุคคลต้นแบบที่มีวิธีการเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด ส่วนอีก 10 คนถึงแม้จะยังเลิกสูบไม่ได้แต่ก็มีการลดปริมาณการสูบลง

กาญจนา ทองทั่ว พี่เลี้ยงโครงการฯภาคอีสานใต้ กล่าวว่า จากการวิจัยทำให้เห็นว่าเมื่อนำมาตรการต่างๆ ทั้งการทำข้อตกลง การสร้างขวัญกำลังใจ สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ทำให้ชุมชนตื่นตัวและเกิดความตระหนักถึงปัญหาการสูบบุหรี่ ซึ่งสามารถขยายความร่วมมือลักษณะเดียวกันออกไปให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ การแก้ปัญหาสามารถทำได้ด้วยการตัดวงจรการสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งต้องทำทั้งการให้ความรู้ และสร้างมาตรการชุมชนเพื่อปกป้องเด็กด้วย งานวิจัยในชุมชนลักษณะนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่และยาเส้นด้วยภูมิคุ้มกันของชุมชนเอง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม