Indiana University ศึกษาดูงาน สสส.

| |
อ่าน : 8,550

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ฝ่ายต่างประเทศ สสส.ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก department of applied health science, indiana university สหรัฐอเมริกา เพื่อมาศึกษาดูงาน สสส. และเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานที่ สสส. ครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 7 ของภาควิชา โดยในปีนี้คณะฯ ได้เดินทางไปดูงานด้านสุขภาวะตามประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วย เช่น จีน ฮ่องกง และมาเก๊า

 

การศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์ ปัญหา และความท้าทายด้านสุขภาพในประเทศต่างๆ และเพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงการนำเอากิจกรรมและโครงการด้านสุขภาพไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ต่างๆ

โดยขอบเขตการทำงานของ สสส. มีความครอบคลุม เป็นระบบ และเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะฯ มีความสนใจอย่างยิ่งต่อนิทรรศการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงการนำเอาแนวคิดด้านสุขภาวะมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม