My Health for Life เว็บไซต์นี้...เพื่อสุขภาพ

| |
อ่าน : 7,224

เว็บไซต์นี้เน้นให้เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพในระดับชาติ เพื่อไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีในระยะยาว

ชื่อองค์กร : กระทรวงสาธารณสุขของประเทศมาเลเซีย (ministry of health malaysia)

ประเภท : หน่วยงานของรัฐ

วิสัยทัศน์ : เพื่อส่งเสริมให้ชาวมาเลเซียรอบรู้เรื่องสุขภาพ สร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะดีให้เป็นดั่งวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

รายละเอียด : เว็บไซต์จัดทำขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศมาเลเซีย ให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพ นับเป็นโครงการริเริ่มโดยรัฐบาลมาเลยเซีย เพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศ โดยผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งสามารถเร่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ไปสู่ชาติพัฒนาแล้วอย่างเต็มตัวภายในปีค.ศ. 2020

ภายใต้แผน multimedia super corridor (msc) ในเรื่องสุขภาพทางไกล เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลรักษาสุขภาพของมาเลเซียให้บูรณาการมากขึ้น กระจายตัวมากขึ้น และสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น โดยมุ่งเป้าที่การจัดหาการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เข้าถึงได้และยุติธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตระหนักถึงวิสัยทัศน์แห่งชาติในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ โดยให้ความสำคัญต่อสุขภาวะในระยะยาวซึ่งบุคคล ครอบครัว และชุมชนจะได้รับการหนุนเสริมให้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดการกับสุขภาพของพวกเขาเอง

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

 • เพื่อหนุนเสริมให้ปัจเจกบุคคลรับผิดชอบสุขภาพของพวกเขาเอง โดยการจัดหาข้อมูลด้านสุขภาพในรูปแบบออนไลน์
 • เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้

 

ที่มา : http://www.myhealth.gov.my/v2/index.php/en  

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม