อ.ส.ค.-สสส.จัดกิจกรรมตักบาตรนมสดธรรมในฟาร์ม

โดย
| |
อ่าน : 2,838

 

เพื่อน้อมฯเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และต้องการบ่มธรรมะขัดเกลาหัวใจของคนในสังคม ตลอดจนสร้างประเพณีการตักบาตร นมสดขึ้นในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดการเลี้ยงโคนม และต้องการรณรงค์ให้พนักงาน อ.ส.ค. และประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหันมาดื่มนมซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแทน

ดังนั้นองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กร งดเหล้า (สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุขสนับสนุนโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "ตักบาตรนมสดและธรรมในฟาร์ม"ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีเพื่อน้อมฯเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรม ตักบาตรนมสดและธรรมในฟาร์ม ว่าเนื่องจากเห็นว่า อ.ส.ค.มีพื้นที่ฟาร์มกว้างใหญ่ภายใต้พื้นที่กว้างใหญ่ถึง  2,000 ไร่ จึงน่านำมาใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้หลายหน่วยงาน ในโอกาสที่ อ.ส.ค. ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงมีแนวคิด ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่สวยงามในฟาร์ม เพื่อจัดกิจกรรม ตักบาตรนมสดแห่งเดียวในประเทศไทย รวมทั้งจัดกิจกรรม ให้พนักงานและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังธรรมะ ในบรรยากาศสบายๆ อากาศสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม และบำรุงกายใจด้วยธรรมมะจากพระอาจารย์ ผู้เปี่ยมไปด้วยดวงธรรมโดยจะมีการจัดตั้งกองบุญเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาด้านต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกทำบุญตามอัธยาศัย

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมตักบาตรนมสด จะจัดขึ้น 5 ธ.ค. 2556 ส่วนกิจกรรมงานธรรมะในฟาร์ม จะจัดขึ้นช่วงเทศกาลโคนม ปี 2557 ทั้งนี้ ผลได้รับจากโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประเพณีตักบาตรนมสด แห่งเดียว ในประเทศไทย ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอาชีพการเลี้ยงโคนม

ในขณะเดียวกันกิจกรรมดังกล่าวยังส่งผลให้อ.ส.ค. มีความน่าเชื่อถือเกิดความไว้วางใจและศรัทธาในตรา สินค้าและองค์กรมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างทัศนะคติเชิงบวก และขจัดความรู้สึกเชิงลบให้กับสินค้าและองค์กรผ่านกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับ (สคล.) รวมทั้งทำให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับพนักงาน ชุมชน และภาคี

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของงานธรรมะในฟาร์มตักบาตรนมสด นายนพดลกล่าวว่า จะมีการเสวนาธรรม โดย...พระไพศาล วิสาโล (พระสงฆ์นักพัฒนา) พระมหา สมปอง ตาลปุตโต (ธรรมะเดลิเวอรี่โดยจะเริ่มกิจกรรมในงาน 08.00-15.30 น. ประกอบด้วยการตักบาตรนมสด (นิมนต์รับบาตรอย่างเดียวหรือจะถวายอาหารเช้าด้วย) หากต้องการภาพข่าวพระสงฆ์ 85 รูป (เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ภัตตาหาร 9 รูป (อาหารชุด) การแสดงปาฐกถาธรรม/การเจริญสติภาวนา เสวนาธรรม หัวข้อ : ศีล 5 ข้อควรปฏิบัติของชาวพุทธ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ จัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม