ทั่วประเทศพร้อม ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 57

โดย
| |
อ่าน : 5,280

เพราะธรรมที่ดีที่สุดคือ ธรรมที่ลงมือ ‘ทำ’ ฉะนั้นแล้ว เพื่อให้เราก้าวผ่านคืนข้ามปีอย่างมีคุณค่า และให้สิริมงคลแก่ชีวิต การน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเฉลิมฉลองวาระขึ้นปีใหม่ แทนการเคาท์ดาวน์ด้วยการดื่มเหล้า

กิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี’ จึงเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สร้างจิตสำนึกและทัศนะคติบวกในการใช้ชีวิต รวมถึงจุดประกายให้ทุกคนตั้งมั่นทำความดีเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน

และในปีนี้เองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี 2556-2557’ จะได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระครบ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกเหนือไปจากการตั้งปณิธานจิตในการทำความดีตลอดปีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป

สำหรับสถานที่จัดงานปีนี้ โดยหลักๆ จะจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพฯ เป็นส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคอีก 4 จังหวัด ได้แก่  

ภาคเหนือ จัด สวดมนต์ในซุ้มสวดมนต์ล้านนา, ฟังเพลงธรรม ‘ธรรมะอินดี้ ดนตรีอินธัมม์’ โดยเยาวชน, กาดมั่ว แต่งชุดเมืองสวดมนต์ข้ามปี๋, จุดบอกไฟอวยชัยสะหลีศรีมงคล 9 ช่อ ณ วัดติโลกอาราม จ.พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด ‘กิจกรรมปล่อยกรวยไฟบูชาพระพุทธเจ้า’, แจกน้ำดื่มทางเลือก ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น

ภาคตะวันออก จัด ‘กิจกรรมร่วมสวดมนต์ของทุกสาขาอาชีพและสรรพสัตว์’ มีการเชิญแต่งตัวแฟนตาซีมาร่วมงานสวดมนต์ (เทวดา-มนุษย์-สัตว์-เปรต-อสุรกาย) ณ วัดโสธรวรารามมวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

ภาคใต้ จัด กิจกรรมเวียนเทียน, ดนตรีธรรมะ, ตอบปัญหาและการออกร้านของสมาชิกหอการค้าหาดใหญ่ ณ วัดถาวรวราราม จ.สงขลา

นอกจากนี้ สสส. ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสอดแทรกหลักธรรมคำสอนสู่การน้อมนำมาปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และแน่วแน่ต่อการให้สัจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำความดี

นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การสวดมนต์ เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ซึ่งกำหนดเป็นแนวทางดำเนินงานให้เรือนจำและทัณฑสถานปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับสภาพจิตใจผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี

ประการสำคัญคือ ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดสมาธิในการฝึกฝนท่องจำบทสวดมนต์ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจและเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย อันเป็นกุศโลบายที่สำคัญในการเชื่อมโยงหลักธรรมของศาสนาให้เข้าสู่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากที่สุด

“ในคืนข้ามปีวันที่ 31 ธ.ค. ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 1 ม.ค. ได้จัดกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี 2556-2557’ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เริ่มต้นคิดดีทำดี ด้วยสวดมนต์ข้ามปีร่วมกัน เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เสมือนเป็นสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังทุกคนในการร่วมเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมทางศาสนาที่ถูกต้องตามหลักสากล สามารถนำไปใช้ในชุมชนเมื่อได้รับการพ้นโทษ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับของสังคมและเป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเรือนจำ/ ทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 142 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ นี้โดยพร้อมเพรียง แต่ช่วงเวลาอาจจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถานที่” รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ทิ้งท้าย

ด้าน นายจิรประวัติ ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชํานาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ‘กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี’ ช่วยให้เยาวชนได้ฉุกคิดถึงการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำสิ่งดีอันเป็นมงคลต่อชีวิต และต่อยอดความดีนี้ด้วยการชักชวนพ่อ แม่ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม หรือกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมเชื่อมร้อยสายสัมพันธ์ครอบครัว เพราะเยาวชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหามักเกิดจากความแตกแยกของครอบครัว

“กิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนเสริมสำคัญในการขัดเกลาจิตใจเยาวชนให้พ้นจากความทุกข์ ก่อเกิดปัญญา และตระหนักถึงการทำความดี พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2556 สถานพินิจฯ ที่มีสถานแรกรับ จำนวน 34 แห่ง และศูนย์ฝึกและอบรมฯ จำนวน 18 แห่ง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถานที่” จิรประวัติ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ ยังมีวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี 2556-2557’ ด้วย เรียกว่า ‘ใกล้วัดไหน ก็ไปวัดนั้น’ กันได้เลย หรือหากไม่สะดวกก็สามารถเข้าห้องพระเพื่อสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ รับรองว่าได้อานิสงส์ไม่น้อยไปกว่ากันค่ะ

 

 

เรื่องโดย : ฐาปน คำทา team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม