ร้อยละ 50 คนสังคมออนไลน์ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี

| |
อ่าน : 3,400

"บ้านสมเด็จโพลล์" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อเทศกาลปีใหม่ พบว่า จะฉลองเทศกาลปีใหม่ที่วัด / สวดมนต์ข้ามปี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "บ้านสมเด็จโพลล์" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่อเทศกาลปีใหม่ 2557 จากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,137 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การส่งและแบ่งปันแบบสอบถามออนไลน์ไปยังผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยตรง ไปยังกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจำนวน

นายสิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะฉลองเทศกาลปีใหม่ 2557 ที่วัด / สวดมนต์ข้ามปี ร้อยละ 51.5 อันดับหนึ่ง ไม่ออกไปไหน/อยู่บ้าน ร้อยละ 23.9 อันดับสอง ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.5 อันดับสาม งานเคานท์ดาวน์ร้อยละ 9.2 อันดับสี่ และอื่นๆ ร้อยละ 1.9 เป็นอันดับสุดท้าย ทำให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจที่จะไปวัดเพื่อสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม