คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2556)

โดย
| |
อ่าน : 2,261

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกท่าน

 
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
 
 
          เดือนมีนาคมนี้ ถือเป็นเดือนแห่งการรวมพลังเพื่อสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานรวมพลคนอาสาทำดี อย่าง “คนไทยขอมือหน่อย” ซึ่ง สสส. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้คนในสังคมร่วมกันคนละไม้คนละมือเพื่อทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น นับเป็นเทศกาลรวบรวมคนลงมือครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดของไทย ภายในงานคับคั่งไปด้วยองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมมากกว่า 200 แห่ง และประชาชนทั่วไปที่มีใจอยากช่วยแก้ปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ตลอดจนปัญหาสำคัญอย่างปัญหาเด็ก เยาวชน ซึ่งทุกปัญหายังต้องการคนไทยทุกภาคส่วนมาร่วมมือ ลงมือเพื่อแก้ไข 
 
          สสส. ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้สังคมไทยเป็น “สังคมจิตอาสา” และปลูกฝังแนวคิดให้ประชาชนเป็น “พลเมืองอาสา” ที่พร้อมจะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในทุกสถานการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม พัฒนาระบบสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงงานอาสาคือ ธนาคารจิตอาสา หรือ TIMEBANK เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของประชาชนที่สนใจอยากทำงานช่วยเหลือสังคม ผ่านเว็บไซต์ www.jitarsabank.com ซึ่งแนวคิดของ Time Bank ได้รับความสนใจมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะอังกฤษและอเมริกา โดยปัจจุบัน 26 ประเทศทั่วโลกมีระบบ Time Bank 
 
          สำหรับธนาคารจิตอาสา มีผู้มาลงทะเบียนฝากจำนวนเวลาที่อยากทำงานอาสาสมัครเกือบ 60,000 ชั่วโมงแล้ว ซึ่งหากระบบนี้แพร่ขยายไปกว้างขวางในสังคม ทำให้กระแสจิตอาสาเบ่งบานไปด้วยน้ำใจแห่งการช่วยเหลือกัน สังคมไทยคงจะน่าอยู่ขึ้นอีกมาก 
 
          งานสำคัญอีกงานหนึ่งในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ คือ เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เป็นอีกงานที่ยืนยันว่าพลังของคนในชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ขึ้น ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาของ สสส. และภาคีเครือข่ายได้สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มจำนวนตำบลสุขภาวะ ที่คนในชุมชนร่วมทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง “ความสุข” ของคนในชุมชนเองขึ้นเป็นจำนวนมาก การจัดงานปีที่ 3 มุ่งตอกย้ำแนวคิด และฟื้นจิตสำนึกในความรู้ร้อนรู้หนาวต่อปัญหาของส่วนรวม เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการมีส่วนร่วมทุกข์ร่วมสุขของปัจเจกต่อทุกองคาพยพของสังคม  
 
          สุดท้ายสำหรับฉบับนี้ ผมอยากขอเชิญชวนผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมาเยี่ยมชมนิทรรศการอาหาร “เส้นทางกิน[พอ]ดี สู่ชีวีมีสุข” ที่ สสส. และภาคีเครือข่ายด้านอาหารกว่า 20 องค์กรร่วมกันจัดขึ้น โดยเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นคนไทยให้ความสำคัญกับอาหารที่บริโภค เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัย เพราะปัจจุบันมีตัวเลขที่น่าตกใจ ว่าคนไทยมากกว่า 400,000 คน/ปี เสียชีวิตด้วยโรคที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภค อาทิ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้คนไทยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง รวมถึงปัญหาการไม่เข้าถึงผักผลไม้ที่ปลอดภัย การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ทำให้อาหารกลายเป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่หากเราไม่รู้เท่าทัน ก็จะกลายเป็นการทำร้ายตนเองโดยไม่รู้ตัว 
 
            นิทรรศการจัดแสดงที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี เปิดให้ชมวันอังคาร - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถึงวันที่ 27 เมษายนนี้นะครับ 
 
           สวัสดีครับ
 
 
อย่าลืมเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ตามช่องทางเดิม ดังนี้
Facebook : www.facebook.com/kunkris
Twitter : www.twitter.com/kunkris
Email : ceo@thaihealth.or.th
 
 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ