เปิดอบรมเสริมทักษะการเงิน บัญชี และพัสดุทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

โดย
| |
อ่าน : 439

 

เปิดอบรมเสริมทักษะการเงิน บัญชี และพัสดุทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. เปิดให้ผู้รับทุนสมัครอบรมการเงินฯออนไลน์
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 16.00 น. รับจำนวนจำกัด
• การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ สสส.
• การจัดการด้านภาษี
• งานพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง
• ถาม-ตอบข้อสงสัย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 มิ.ย. 63
ระบบจะส่งลิงค์เพื่อเข้าอบรมในวันดังกล่าว
ติดต่อสอบถาม
fincenter@thaihealth.or.th หรือ Jiranan@thaihealth.or.th
โทร. 02-343-1500 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เปิดอบรมเสริมทักษะการเงิน บัญชี และพัสดุทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. เปิดอบรมทางออนไลน์สำหรับ ผู้รับทุนในนามบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล (ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ)

ประจำเดือน 

* สิงหาคม (วันที่ 31 ส.ค. 2563)

*กันยายน (วันที่ 23 ก.ย. 2563)

 

• การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ สสส.

• การจัดการด้านภาษี

• งานพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง

• ถาม-ตอบข้อสงสัย

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ติดต่อสอบถาม

fincenter@thaihealth.or.th หรือ Jiranan@thaihealth.or.th

โทร. 02-343-1500 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

thaibet55 betder เครดิตฟรี