ร่วมตอบแบบสอบถาม ประเมินความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อรู้เท่ากันสื่อออนไลน์

โดย
| |
อ่าน : 39

 

ช่วงนี้งดบุหรีกันเถอะครับ
เพราะการงดสูบบุหรี่จะช่วยให้เชื้อโรคโควิด-19 ที่ปะปนไปกับควันบุหรี่แพร่กระจายได้น้อยลงได้จริง
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ #Covid19 >  bit.ly/TrueorFalseCOVID19 

ช่วงนี้งดบุหรีกันเถอะครับ

เพราะการงดสูบบุหรี่จะช่วยให้เชื้อโรคโควิด-19 ที่ปะปนไปกับควันบุหรี่แพร่กระจายได้น้อยลงได้จริง

 

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ #Covid19 >  bit.ly/TrueorFalseCOVID19