เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม 5 ข่าวไหน ข่าวจริง ข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 60

 

เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม 5 ข่าวไหน ข่าวจริง ข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19  ทุกการตอบจะบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล ทำเสร็จแล้วแชร์ต่อได้เลยค่า 
คลิกที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19

          เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม 5 ข่าวไหน ข่าวจริง ข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19  ทุกการตอบจะบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล ทำเสร็จแล้วแชร์ต่อได้เลยค่า 

คลิกที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19