ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและกำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และคู่มือการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สสส

โดย
| |
อ่าน : 330