รับสมัครจิตอาสา ทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา

โดย
| |
อ่าน : 279

 

รับสมัครจิตอาสา "ทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา" 
ในโครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และสสส. เปิดรับสมัคร “อาสาทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา” จำนวน 50 คน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ สถาบันประสาทวิทยา 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2WDk8ya

รับสมัครจิตอาสา "ทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา"

 

          ในโครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และสสส. เปิดรับสมัคร “อาสาทาสีรั้วสถาบันประสาทวิทยา” จำนวน 50 คน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ สถาบันประสาทวิทยา 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2WDk8ya

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม