ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Wonder Kids พิชัยภัยใกล้ตัว”

โดย
| |
อ่าน : 414

 

กิจกรรม “Wonder Kids พิชัยภัยใกล้ตัว” ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
          วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเสริมความรู้“Wonder Kids พิชิตภัยใกล้ตัว” เพื่อสร้างความตระหนักอุบัติเหตุและภัยใกล้ตัวของเด็กและวัยรุ่น ที่ล้วนก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียและเสียชีวิตได้
.
เด็กๆ จะได้เรียนรู้การเอาตัวรอดผ่านสถานการณ์จำลองภัยและอันตรายในชีวิตประจำวัน 4 ฐาน ได้แก่ 
บ้าน : เมื่อสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดกลับเป็นอันตรายที่ใกล้ตัวที่สุด
การเดินทาง : เมื่อการเดินเท้าและพาหนะอาจเสี่ยงอันตรายเท่าๆ กัน
โรงเรียน : เมื่อชีวิตทั้งวันของเด็กอยู่ในโรงเรียน ประโยค “ตั้งสติ ตะโกน โยน ยื่น” จะถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันอันตรายของเด็ก
คนแปลกหน้า : เมื่อเด็กๆ ต้องพบเจอคนแปลกหน้าใหม่ๆ คาถา “ไม่ โกย โวย เล่า” จะช่วยลดภัยต่างๆ ได้
กิจกรรมนี้เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนและวัยรุ่น ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ทั้งกลุ่มครอบครัวและสถาบันการศึกษาต่างๆ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ณ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
สำรองที่นั่งล่วงหน้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 093-124-6914 
โทรสาร 02-343-1552
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
(วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)  
Email : exhibition.thc@thaihealth.or.th

กิจกรรม “Wonder Kids พิชัยภัยใกล้ตัว”

ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

 

          วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเสริมความรู้“Wonder Kids พิชิตภัยใกล้ตัว” เพื่อสร้างความตระหนักอุบัติเหตุและภัยใกล้ตัวของเด็กและวัยรุ่น ที่ล้วนก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียและเสียชีวิตได้

          เด็กๆ จะได้เรียนรู้การเอาตัวรอดผ่านสถานการณ์จำลองภัยและอันตรายในชีวิตประจำวัน 4 ฐาน ได้แก่ 

          บ้าน : เมื่อสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดกลับเป็นอันตรายที่ใกล้ตัวที่สุด

          การเดินทาง : เมื่อการเดินเท้าและพาหนะอาจเสี่ยงอันตรายเท่าๆ กัน

          โรงเรียน : เมื่อชีวิตทั้งวันของเด็กอยู่ในโรงเรียน ประโยค “ตั้งสติ ตะโกน โยน ยื่น” จะถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันอันตรายของเด็ก

          คนแปลกหน้า : เมื่อเด็กๆ ต้องพบเจอคนแปลกหน้าใหม่ๆ คาถา “ไม่ โกย โวย เล่า” จะช่วยลดภัยต่างๆ ได้

          กิจกรรมนี้เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนและวัยรุ่น ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ทั้งกลุ่มครอบครัวและสถาบันการศึกษาต่างๆ

 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

 

สำรองที่นั่งล่วงหน้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 093-124-6914 

โทรสาร 02-343-1552

(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

(วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)  

Email : exhibition.thc@thaihealth.or.th

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม