ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ Together We Can ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย
| |
อ่าน : 361