ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการวิเคราะห์ ประชุม และพัฒนาพื้นที่กลางสำหรับการสร้างเสริมศักยภาพและสุขภาวะกลุ่มเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย
| |
อ่าน : 275

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม