ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ สสส. และหน่วยงานภายใต้กองทุนฯ สสค. ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

โดย
| |
อ่าน : 342