ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและบริหารจัดการสื่อองค์ความรู้เพื่อขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมาย ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย
| |
อ่าน : 450