ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร งานซื้อหรือเปลี่ยนอะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคาร (ลำโพงและงานเปลี่ยนหลอดภาพ Projector ในห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 8,040