ขอเชิญภาคี ร่วมส่งตารางกิจกรรมพื้นที่-โครงการที่น่าสนใจได้ที่นี่

โดย
| |
อ่าน : 131,696

 

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสส. ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการของภาคีในพื้นที่ ปีที่ 2 เพื่อเผยแพร่ประเด็นและกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ ด้วยการเชิญสื่อมวลชนส่วนกลางและภูมิภาคลงพื้นที่ศึกษาดูงาน รวมถึงการนำของดีและกิจกรรมเด่นมาเผยแพร่สู่สาธารณะ  

 

            จึงขอเชิญ ภาคีทุกท่านร่วมส่งตารางกิจกรรม โครงการในพื้นที่ที่น่าสนใจ

 

ในกรณีที่พื้นที่ใดที่ไม่ได้จัดกิจกรรม แต่ประสบผลสำเร็จในรูปธรรมของการทำงาน สามารถร่วมแจ้งเข้ามาได้ที่ pamornsri@thaihealth.or.th หรือ แฟกซ์ 02-289-0499 พร้อมทั้งใส่ตัวอย่าง แบบสำรวจประเด็นกิจกรรมเด่นในพื้นที่ด้วย

 

 

 

 ดาวน์โหลดแบบสำรวจประเด็นกิจกรรมเด่นในพื้นที่ ได้ที่นี่ คลิก 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

update 05-06-52

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ