คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2564)

โดย kai

| |

อ่าน : 679

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

ในงานครบ 20 ปีในเดือนเกิด สสส. ที่เพิ่งผ่านมา ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) บรรยายถึงแนวโน้มใหญ่ของการเปลี่ยนโลกในทศวรรษหน้าที่จะส่งผลสำคัญต่อสุขภาวะคนไทยใน 3 เรื่องใหญ่ คือ สังคมอายุยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

สำหรับ "สังคมอายุยืน" นับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเริ่มเตรียมรับมือมานานแล้วตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ใน พ.ศ.2564 ที่มีสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุร้อยละ 20 ความท้าทายสำคัญคือการที่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จะเพิ่มสูงขึ้น เป็นภาระหนักทางสาธารณสุขที่ต้องหาวิธีแก้ไขอย่างเป็นระบบ

หนึ่งในกลุ่มปัญหาสุขภาพนี้ ก็คือการที่ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีพอที่จะช่วยทำให้สุขภาพโดยรวมไม่เสื่อมถอยลงมากเกินสมควร มีการศึกษาพบว่า สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน เช่น เบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดกับโรคปริทันต์ หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน สภาวะในช่องปากที่มีปัญหาและการสูญเสียฟันมีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการและการมีน้ำหนักลดลง ภาวะสุขภาพจิตสัมพันธ์กับภาพลักษณ์จากสุขภาพช่องปาก ที่สำคัญหากเกิดการติดเชื้อในช่องปากจะทำให้เกิดการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง การติดเชื้อในช่องปากยังนำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตด้วยปอดอักเสบจากการสำลักได้อีก

การวิเคราะห์ผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2560 พบว่า ประชากรไทยยังมีสัดส่วนการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากที่ไม่มากนัก และไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และยังมีปัญหาความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการมากที่สุด คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีเศรษฐานะต่ำ และผู้ไม่มีสิทธิสวัสดิการ ผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟันทั้งปากและบางส่วน พบผู้สูงอายุวัยตัน (60-70 ปี) มีฟันธรรมชาติเหลือใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ เพียงร้อยละ 54 และลดลงเป็นร้อยละ 22.4 เมื่ออยู่ในวัย 80-85 ปี

ทางมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของ สสส. ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยองค์กรวิชาชีพด้านทันตกรรม และองค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ รวม 26 องค์กร จึงได้จัดให้มีการรณรงค์นโยบาย "80 ปี ฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต" เพื่อจุดประเด็นทางสังคมให้เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพฟันดีและคงเหลือใช้งานได้อย่างยาวนานอย่างน้อย 20 ซี่ แม้ในวัย 80 ปี โดยใช้งานวิชาการนำเสนอมาตรการต่าง ๆ มารองรับการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ สสส. ยังจะได้จับตาสถานการณ์ทางสุขภาพ พร้อมรายงานสรุปถึงสิ่งที่ประชาชนจะต้องรับมือและเตรียมความพร้อมในรายงาน ThaiHealth Watch ซึ่งจะพร้อมเผยแพร่ในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีทั้งผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทางสุขภาวะได้

ในปีใหม่ที่จะถึงนี้ สสส. ยังคงเป็นกลไกของบ้านเมืองนี้ ที่จะยังเดินหน้าสานพลังทุกภาคส่วน มาร่วมกันสร้างหนทางใหม่ ๆ ที่จะนำพาผู้คนบนแผ่นดินไทยให้มีวิถีชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่สุขภาวะกาย จิต ปัญญา และสังคมที่ดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม