คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2564)

โดย kai

| |

อ่าน : 531

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

ในรอบปีที่ 20 นี้ มีข่าวดีจากผลพวงของต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตมา 2 ทศวรรษหลายเรื่อง ตั้งแต่ต้นปีที่ สสส. ได้รับ “รางวัลเนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ” ที่คัดเลือกจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยเหตุผลที่ว่ามีบทบาทและผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สสส. ได้รับผลการประเมินคะแนน 93.68 สูงกว่าปีที่ผ่านมา จากภาพรวมองค์กรในประเทศที่ 81.25 ตอกย้ำการดำเนินองค์กรด้วยความโปร่งใสที่เดินหน้าต่อเนื่อง

ล่าสุด สสส. ได้รับรางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยม สาขา Social Change Maker ในการประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี (Thailand Infl uencer Awards 2021) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด แสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และมีพลังในการสื่อสารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากนี้สื่อชุดงดเหล้าเข้าพรรษาของ สสส. ได้รับรางวัลบรอนซ์ใน Shots Awards Asia-Pacific 2021 ซึ่งเป็นรางวัลจากองค์กรที่เก่าแก่มากของอังกฤษ ที่รวบรวมสื่อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ตอกย้ำการสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

ในวาระสำคัญนี้ สสส. ได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การจัดกิจกรรมที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน ที่ถ่ายทอดสดออนไลน์ไปทั่วประเทศ การเปิดตัววารสารวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะออกอย่างต่อเนื่องไปทุกไตรมาส และหนังสือ “20 Big Changes ภารกิจ 20 ปี เปลี่ยนประเทศสู่สังคมสุขภาวะ” รวบรวมเส้นทางและผลงานการสร้างเสริมสุขภาพตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

ห้วงเวลา 20 ปี หรือ 2 ทศวรรษขององค์กร นับเป็นหมุดหมายเวลาสำคัญ ที่จะใช้สำรวจย้อนหลังถึงความเป็นมาเป็นไปและผลของการเดินทางจากจุดตั้งต้น เพื่อที่จะเป็นฐานในการมองต่อไปยังเส้นทางข้างหน้า 

ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปี ที่แล้ว จุดเริ่มต้นการกำเนิด สสส. ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย องค์กรอย่าง สสส. ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นองค์กรแบบดั้งเดิมมาแต่ต้น การเป็นกองทุนที่มีที่มาของแหล่งรายได้จากอำนาจจัดเก็บภาษีเฉพาะเพิ่มจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุรา การมอบภารกิจของ “การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” ตามนิยามร่วมสมัยของสากล ที่มิใช่เพียงส่วนหนึ่งการบริการสุขภาพที่คุ้นเคยกัน กลไกที่ไม่ใช่ราชการในการบริหารจัดการตลอดจนไปถึงกำกับควบคุมและประเมินผล ได้วางหลักตั้งต้นให้คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารรุ่นต่อรุ่น ได้ร่วมออกแบบวางแนวทางสืบต่อเนื่องมาให้องค์กรนี้แบกรับภารกิจใหม่ของประเทศ ช่วยสนัยสนุนให้ “การสร้างเสริมสุขภาพ” เป็นสาธารณสุขแนวใหม่ (new public health) อันเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนของสังคม มาช่วยรับโจทย์ทุกขภาวะ และสุขภาวะที่ซับซ้อนของยุคสมัย ที่ลำพังบริการทางการแพทย์เดิมไม่เพียงพอจะรับมือได้

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม