คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2564)

โดย kai

| |

อ่าน : 884

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

คลื่นลูกที่ 4 ของโควิด-19 ที่ถาโถมเข้าสู่ประเทศไทย นับเป็นการระบาดของโรคครั้งที่กว้างขวางร้ายแรงที่สุด จนเขื่อนของระบบบริการสุขภาพปกติจะรับมือไหว คิวความต้องการดูแลรักษาผู้ติดเอยาวเหยียด เตียงทุกสีล้านแล้วล้นอีก การเสียชีวิตระหว่างรอที่บ้านหรือตามทางสาธารณะเริ่มปรากฏให้เห็น นำมาสู่การต้องปรับระบบบริการสุขภาพอีกครั้งเพื่อรองรับ

การขยายบริการสู่โรงพยาบาลสนามไม่เพียงพออีกต่อไป ต้องขยายลงไปถึงบ้าน การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และบุคลากรด้านสาธารณสุข แต่ในบ้านที่ขาดความพร้อม การแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ก็ถูกนำมาเสริม

สำหรับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรืออาการต่ำแล้ว ระหว่างการรอคิวเตียงภายใต้ความหวังริบหรี่เพื่อรอเข้ารับการรักษาในสถานบริการที่แออัดยัดเยียด ที่ให้บริการโดยบุคลากรผู้อ่อนล้ากับการจัดสภาพบ้านและประสานครอบครัว ให้รองรับการแยกกักตัวภายใต้การติดตามดูแลทางไกล (Telemedicine) จากบุคลากรทางการแพทย์เป็นประจำ พร้อมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ยาพื้นฐานและอาหาร รวมถึงหากอาการหนักขึ้น ก็มีการประสานรับเข้าสู่สถานบริการได้ ทางเลือกหลังกลับปลอดภัยและสะดวกมากกว่าเสียอีก

สสส. ได้เข้าไปหนุนเสริมขยายสร้างความเข้าใจเรื่องนี้ ผ่านการอบรม คู่มือการแยกกักตัวในชุมชน สำหรับผู้ติดเชื้อที่จะใช้ประกอบกับการสนับสนุนของหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือแม้ในผู้ติดเชื้อที่ยังติดต่อลงทะเบียนกับหน่วยปฐมภูมิไม่สำเร็จ ก็ใช้เป็นคู่มือชี้แนวทางปฏิบัติตนและจัดการบ้านไปพลางก่อนได้ ซึ่งคู่มือในรูปแบบเอกสารได้กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายนับแสนฉบับ และในรูปแบบดิจิทัลมีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วกว่าเจ็ดล้านครั้ง

ในส่วนการพัฒนาคู่มือการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) สสส. ได้ทำงานร่วมกับชุมชนจำนวนมากในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งในชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ชุมชนแออัด รวมไปถึงองค์กรอย่างสถานประกอบการและวัดต่าง ๆ (ซึ่งอาจนับเป็น Community Isolation ในอีกรูปแบบหนึ่ง) ได้พัฒนาต้นแบบศูนย์แยกกักตัวและรวบรวมบทเรียน แนวทางเผยแพร่สู่วงกว้างเช่นกัน โดยมีรูปแบบบทเรียนที่แตกต่างหลากหลายตามบริบทของแต่ละชุมชนและองค์กร ด้วยความเชื่อร่วมกันว่าชุมชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการร่วมสร้างสุขภาวะกันมา มีศักยภาพที่จะสามารถดูแลประชากรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเป็นการตัดวงจรการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น่ายินดีที่มาตรการแยกกักตัวที่บ้านและชุมชน น่าจะมีส่วนสำคัญ ในการร่วมกับการฉีดวัคซีน การล็อกดาวน์และอื่น ๆ ทำให้สถานการณ์ล้นท่วมของเตียงในระบบบริการค่อย ๆ ทุเลาลง พร้อม ๆ กับสถานการณ์การติดเชื้อ

นอกจากนี้ สสส. และภาคีด้านการสื่อสาร ได้ร่วมกันเปิดช่องรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” ที่จะเริ่มออนแอร์ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ในช่วงเวลาบ่ายสามโมงถึงสามทุ่ม ผ่านช่องทาง AIS PLAY และเฟชบุ๊กเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ติดเชื้อที่แยกกักตัวอยู่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านและในชุมชนทั้งหมด ให้ได้รับข้อมูล ร่วมแบ่งปัน เป็นเพื่อนกันตามสโลแกนของรายการ

การวางรากฐานด้านสุขภาวะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของ สสส. กับภาคีเครือข่ายสุขภาพในภาคส่วนต่าง ๆ นับเป็นทุนทางสังคมและปัญหาที่สำคัญ ที่ช่วยให้การปรับตัวรับวิกฤติครั้งนี้และครั้งอื่น ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ ช่วยให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการสานพลังช่วยกันและกัน และสังคมไทยโดยรวมให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้ไปด้วยกันด้วยดี

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เมลานิน  ตำบลนาโหนด  ย้อมผ้า  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  เปลี่ยนแปลงตัวเอง  108 การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ  ผู้ประสานงานด้านสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  นักเปิบพิสดาร  ภาวะโลกร้อน  การลงทุนด้านสุขภาพที่คุ้มค่า  ว้าวุ้น  ท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง  การบังคับพวงมาลัย  ปรับราคาขึ้น  ความปลอดภัยในโรงเรียน  รู้ทันสื่อออนไลน์ ก่อนเด็กไทยไร้อนาคต  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  ลูกหลาน  คพส.  การฟื้นฟูเมือง