คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2562)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 803

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 
          18 ปีที่ผ่านมา ของ สสส. ได้ริเริ่ม จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล และองค์กร ทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสังคมให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะดีตลอดมา  
 
          ผลของการขับเคลื่อนร่วมกันเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดกติกาสังคมที่ดูแล ควบคุม ส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยได้ไม่น้อย อาทิ การขึ้นภาษีให้ราคาสินค้าทำลายสุขภาพสูงขึ้น พร้อมการจำกัดการตลาดที่ทำให้การเข้าถึงลดลง การเสริมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง การมีมาตรการเสริมให้เด็กแรกเกิดได้รับนมแม่อย่างพอเพียง การมีมาตรการและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในสถานที่ทำงาน ฯลฯ
 
          อย่างไรก็ตาม การจัดการดูแล ควบคุม ส่งเสริมต่างๆ ข้างต้น  นำพาได้เพียงส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ทางสุขภาพเท่านั้น ในปัญหาโรคภัย และการมีสุขภาวะที่ป่วยของผู้คนในยุคนี้ ทางวิชาการชี้ว่า ผลลัพธ์ทางสุขภาพเกินครึ่งจะสัมพันธ์กับ ”วิถีชีวิตสุขภาพของประชาชน” เป็นหลัก
 
          วิถีชีวิตสุขภาพ เป็นภาพรวมของพฤติกรรมสุขภาพ ที่เรียงร้อยเชื่อมโยงกันเป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิตของแต่ละคน อาจเป็นวิถีชีวิตที่นำไปสู่การมีสุขภาพดี หรือเป็นไปในทางตรงกันข้ามก็ได้
 
          สสส. ทำงานรณรงค์สร้างเสริมกับพฤติกรรมสุขภาพด้านต่างๆ ของคนไทยมาตลอด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงพฤติกรรมสุขภาพเหล่านั้น เข้าสู่ “วิถีชีวิตสุขภาพ” 
 
          “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) เป็นการรณรงค์เพื่อนำคนไทยไปสู่ วิถีชีวิตสุขภาพ (Healthy Lifestyle) ผ่านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้ประชาชนมีเป้าหมายในการสร้างวิถีสุขภาวะที่ดีให้กับตัวเองและสังคม 
 
          โดยมาร่วมเรียนรู้วิธีในการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในประเด็นต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ ปัญญา สังคม ซึ่งจะมีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ทั้งนิทรรศการ กิจกรรมสัญจร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับรวบรวมความรู้มานำเสนอใน 8 ด้าน  รวบรวมเครื่องมือที่เราได้สร้างมาเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนการปรับพฤติกรรมต่างๆ ถึง 108 วิธีที่เปิดให้เข้าถึงได้ออนไลน์ 
 
          โดยทั้งนี้ ด้วยความตระหนักดีว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตในรูปแบบที่เราเคยชิน หรือลงตัวมานาน ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เพียงแค่มีความรู้ หรือถูกกระตุ้นชวน แต่ขึ้นกับเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งปัจจัยทางจิตวิทยา ทางกาย ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขชีวิตนานัปการ เราจึงชวน พร้อมกับพยายามช่วยสนับสนุนไปพร้อมกัน
 
          การเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ เพื่อตัวเอง และสังคม ไม่มีคำว่า “แพ้” เพียงแต่เริ่มต้นลงมือทำ ก็ถือว่า ชนะไปก้าวหนึ่งแล้ว
 
          ซึ่งทุกความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีใครคนใดคนหนึ่ง เริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง
 
          แม้จะทำไม่สำเร็จ ก็เป็นเรื่องธรรมดา มาพยายามกันใหม่ เราเชื่อเหลือเกินและชวนมาเชื่อร่วมกันว่า ไม่มีใครพ่ายแพ้ตลอดไป 
 
          ไม่ว่าคุณจะเคยตั้งใจจะออกกำลังกาย แต่ไม่ได้เริ่มต้นเสียที หรือตั้งใจว่าจะเลิกบุหรี่ แต่ก็ยังอดใจไม่ได้ หรือตั้งใจจะเลิกเหล้า ตั้งใจกินอาหารสุขภาพ ตั้งใจจะฝึกสมาธิ แต่ก็แพ้แรงยั่วยวนใจในทางตรงข้าม เพียงแต่เริ่มลุกขึ้นมาตั้งใจและทำมันอีกครั้ง ก็เท่ากับได้รับชัยชนะไปแล้ว ถ้าอยากทำใหม่ให้ดีขึ้น ก็มองหาตัวช่วยจาก สสส และแหล่งข้อมูลสุขภาพต่างๆ
 
          เรื่องการไม่ยอมแพ้ ในสร้างสุขฉบับนี้ก็ได้เสนอตัวอย่างดีๆ ของคุณตูน อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ที่พูดถึงความสุขของเขาจากการวิ่ง ที่นำไปสู่การให้อย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน โดยเฉพาะในแง่การสร้างพลัง แรงบันดาลใจส่งต่อให้กับคนจำนวนมาก
 
          คุณตูน เริ่มต้นจากการแพ้เช่นเดียวกัน แพ้ต่อความเหนื่อยอ่อนจากงาน แพ้ให้กับร่างกายตัวเองจนเมื่อลงวิ่งสนามแรกอย่าง ThaiHealth Day Run ราวเจ็ดปีก่อน ก็ถูกใครต่อใครวิ่งแซงไป แต่ในที่สุดจากการลงมือทำโดยไม่ลังเล กลับเปิดโลกใบใหม่ของเขา และกลายเป็นพลังให้สังคมหันมาเห็นความสำคัญของสุขภาพในแง่ที่ชัดเจนกว่าเดิม 
 
          แม้ว่าคุณไม่ใช่ ตูน บอดี้สแลม แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ แค่เริ่มจากตั้งใจ และลงมือทันที เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขกว่าเดิม
 
          สสส. จะอยู่เคียงข้างและเอาใจช่วยเสมอ
 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม