คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2562)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 756

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 
          ในเดือนนี้ ฝนเริ่มตกมาดับความร้อนแล้งของฤดูร้อน โรงเรียนเริ่มเปิดเทอม ให้เด็กๆ เริ่มวงจรชั้นปีการศึกษาใหม่อันเป็นหมุดหมายของการเติบโตอีกก้าวหนึ่งของชีวิต 
 
          เด็กในยุคปัจจุบันที่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงหมุนเร็วขึ้นต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนเร็ว ปรับตัวสู่การแข่งขันไม่เพียงในชั้นเรียน ในเมือง ในประเทศ แต่ต้องเตรียมสู่เวทีแข่งขันไร้พรมแดนของโลก ความเครียด ความกดดันย่อมเพิ่มทวี และหลายๆ ครั้งที่เด็กไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร เพราะครอบครัว แม้ว่าจะมีความรักความห่วงใยเต็มเปี่ยม แต่ด้วยความจำกัดของเวลา ด้วยความแตกต่างของยุคสมัยที่เปลี่ยนเร็ว ทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร จนกลายเป็นเพิ่มความเครียดแก่เด็ก และไม่นำไปการแก้ไขปัญหาที่เด็กเผชิญ  
 
          สสส. ได้สนับสนุนด้วยการประสานองค์ความรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ “รอลูกเลิกเรียน” ให้ครอบครัวสามารถติดตาม และเรียนรู้ผ่านสื่อที่ผสมผสานระหว่างวิธีนำเสนทันยุคสมัย และความรู้ที่ถูกต้องจากจิตแพทย์ ที่ผ่านการสังเคราะห์ให้เข้าใจง่าย ในโครงการรอลูกเลิกเรียน เพื่อหวังให้ยกระดับและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 
 
          การนำเสนอลักษณะดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถปิดช่องว่างระหว่างวัยด้วยความรักและการสื่อสารอย่างเข้าใจ ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้จากประสบการณ์ของครอบครัวต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกมา และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาอย่างตรงจุดโดยผู้เชี่ยวชาญ
 
          อีกด้านหนึ่งที่เราต้องใส่ใจกันเพิ่มขึ้นให้มากคือ สื่อออนไลน์ที่เข้ามาแทนที่การสื่อสารและความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมมาพร้อมกับการสร้างโลกเสมือนมาคู่ขนานกับชีวิตส่วนที่สัมผัสจริง 
 
          รายงานสุขภาพคนไทย 2562 ระบุว่า คนไทยใช้เวลากับอินเตอร์เน็ทเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน ซึ่งน่าจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาตื่น โลกเสมือนนี้จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้โลก โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน 
 
          ในด้านลบต่อสุขภาพการที่ “เด็กติดจอ” นำมาซึ่งพฤติกรรมเนือยนิ่ง จนมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกาย น้ำหนักตัวน้อยเกินไป มากเกินไป ส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของสติปัญญา และยังพบว่า เด็กมีปัญหาสมาธิสั้น พัฒนาการไม่สมวัย ที่เกิดมาจาก พ่อแม่ หยิบยื่นจอต่าง ๆ ให้ลูกก่อนเวลาอันควร และยังไม่ควบคุมการใช้งานให้เหมาะสม
 
          ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยถ้าเราเห็น เด็กในร้านอาหาร มีจอมือถือ แท็ปแล็ตวางอยู่ตรงหน้า แทนที่จะใช้มือหยิบจับอาหาร มองดูสีสันบนจาน หรือสูดกลิ่นอาหารบนโต๊ะ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ เห็นว่า เด็กจะอยู่นิ่ง ควบคุมง่าย เมื่อมีจอเหล่านี้ รวมทั้งพ่อแม่เอง ก็มัวอยู่กับสังคมก้มหน้าเช่นเดียวกัน รู้ตัวอีกที เด็กก็ไม่สามารถขาดจอได้ บางคนร้ายแรงถึงขั้นเกิดอาการสมาธิสั้น และเกิดโอกาสเป็นออทิสติกเทียมมากขึ้น
 
          ยังพบอีกว่า เด็กที่ถูกทิ้งให้อยู่กับจอนานๆ หรือ ติดจอตั้งแต่อายุน้อย มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเป็น "ภาวะโรคซึมเศร้า" เมื่อโตขึ้น มากกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงมาอย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพราะมีความใกล้ชิดพ่อแม่และคนรอบข้าง
 
          องค์การอนามัยโลกเพิ่งจะออกแนวปฏิบัติสำหรับพ่อแม่ถึงการที่ควรจะให้ลูกใช้การดูหน้าจอเพื่อการบันเทิง การเล่นเกมออนไลน์ หรือการศึกษาเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เองว่า ช่วงขวบปีแรกถึงสองขวบเด็ก ๆ ไม่ควรใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเลย ส่วนเด็กอายุ 2-4 ขวบ ไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 
 
          อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีข้อควรระวังด้านสุขภาพต่อการอยู่หน้าจอของเด็ก แต่เราก็ปฏิเสธความเป็นจริงของยุคสมัยเทคโนโลยีดิจิตอลที่ฝังแทรกอยู่ในวิถีชีวิต และคุณประโยชน์จากการใช้มันอย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวันไม่ได้
 
          สสส. และภาคีด้านการสื่อสารได้ร่วมกันศึกษาเพื่อความเข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ตนี้  เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจความซับซ้อนของโลกออนไลน์กับวัยรุ่นที่มีหลากหลายมิติ ทั้งการสร้างตัวตน ความสัมพันธ์ระหว่างโลกออฟไลน์และออนไลน์ การจัดการความเป็นส่วนตัวพื้นที่ออนไลน์ การเรียนรู้ การทำงาน การเมืองและความเป็นพลเมืองดิจิตอล ตลอดจนถึงอันตรายและความเสี่ยงใหม่ๆ เช่น การรังแกบนโลกไซเบอร์ (cyberbullying) การเสพติดออนไลน์ และชุดทักษะและความรู้ที่จำเป็นในยุคดิจิตอล
 
          หนังสือสองเล่มแรกที่ออกมาในโครงการนี้ ได้แก่ “Why We Post: เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นวุ่นเน็ต” และ “เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นวุ่นเน็ต” (It’s complicated: The Social Lives of Networked Teens) ที่เพิ่งเปิดตัวไปและจะตามมาด้วยชุกความรู้และกิจกรรมเพื่อการสังเคราะห์ความเข้าใจและทางออกต่างๆต่อไป
 
          โปรดติดตามและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อช่วยกันสร้างสมดุลอันนำมาซึ่งสุขภาวะให้กับชีวิตในยุคดิจิตอลนี้
 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook