คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2562)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 904

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 
         เร็วๆ นี้ หลายคนคงเห็นข่าวว่า มหาวิทยาลัยนางาซากิในประเทศญี่ปุ่น ประกาศนโยบายเลิกจ้างอาจารย์ที่สูบบุหรี่ โดยระบุว่า ผู้สูบบุหรี่ไม่เหมาะจะอยู่ในภาคการศึกษา ผู้ที่สมัครเข้าเป็นอาจารย์ใหม่และสูบบุหรี่อยู่ ต้องสัญญาว่าจะเลิกบุหรี่ มหาวิทยาลัยยังห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและตั้งคลินิกรักษาคนที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้

          มาตรการนี้  นับเป็นมาตรการเชิงนโยบายระดับองค์กร ที่มีเพิ่มเติมจากมาตรการกฎหมายของประเทศ ที่ก็มีหลายๆ องค์กรทั่วโลกใช้กันอยู่

          ที่จริงแล้ว ประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีมาตรการควบคุมการควบคุมยาสูบอย่างเข้มข้นจริงจังช้ากว่าประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ในโลก (รวมทั้งประเทศไทย) ด้วยซ้ำไป  แต่เมื่อเริ่มดำเนินการ ด้วยอิทธิพลของกฎหมายควบคุมยาสูบโลก (กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก) ที่ไปร่วมลงนาม การควบคุมยาสูบของญี่ปุ่นก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการลดลงอย่างชัดเจนของอัตราการสูบบุหรี่ของชาวญี่ปุ่น

          ปัจจุบัน เกือบทุกประเทศในโลกได้ร่วมลงนามในกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกนี้แล้ว เราจึงได้เห็นมาตรการควบคุมยาสูบสำคัญๆ เช่น การขึ้นภาษี การขยายเขตห้ามสูบ การห้ามและจำกัดโฆษณาและการตลาด ฯลฯ เป็นบรรทัดฐานใหม่ในประเทศส่วนใหญ่ในโลก ที่เห็นพ้องกันถึงพิษภัยของยาสูบ และตระหนักว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและสังคมในการควบคุม ไม่ใช่เพียงการรณรงค์ชวนให้ผู้สูบยาเสพติดชนิดนี้ ลด ละเลิกเท่านั้น

          มาตรการทางกฎหมายและสังคมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรนี้ ก็ถูกใช้ร่วมกันในประชาคมโลกในอีกหลายๆ เรื่องเช่นกัน เช่น การลดสภาวะโลกร้อน การลดขยะในทะเล การป้องกันสัตว์ป่าสูญพันธุ์ การดูแลป้องกันการค้ามนุษย์ ฯลฯ เรื่องเหล่านี้ จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของ “คนดี” ลุแก่อำนาจไปบังคับคนอื่นๆ ให้ดีด้วย อย่างที่บางคนกล่าวหาแต่อย่างใด

          ในเดือนพฤษภาคมนี้ ถือว่ามีวันสำคัญ คือ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ทั่วโลกร่วมกันสร้างความตระหนักของผลกระทบและอันตรายอันเกิดจากการใช้ยาสูบและการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง มือสาม รวมถึงการไม่สนับสนุนการใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ โดยในปีนี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นที่จะให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกทำงานร่วมกัน คือTobacco and Lung Health (บุหรี่กับสุขภาพปอด) สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขกำหนดประเด็นรณรงค์ คือ บุหรี่เผาปอด

          การกำหนดประเด็น Tobacco and Lung Health เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพปอด ซึ่งพบว่า โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โรคที่สำคัญๆ นั้นจะเกิดในระบบของทางเดินหายใจ หรือ ปอดนั่นเอง โรคที่เกี่ยวกับปอดส่วนใหญ่ ถือเป็นโรคที่ใช้ระยะเวลาในการสะสมโรคนานนับ 10 ปี ความยาวนานนี้ ทำให้คนมองข้าม ละเลยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพราะคิดว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย!

          องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 4 ล้านคนทั่วโลก หรือวันละ11,000 คน ขณะที่ในประเทศไทย มีคนสูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน อย่างไรก็ตาม โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เมื่อป่วยแล้ว เป็นโรคที่ไร้โอกาสกลับมามีชีวิตเหมือนเดิม ถุงลมเล็กๆ ในปอดนับล้านๆ ถุงเมื่อถูกทำลาย นั่นคือความสูญเสียอย่างถาวร ไม่มียาใดที่จะรักษาหรือชุบชีวิตถุงลมเล็กๆ เหล่านั้นให้กลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิม

          โรคปอดที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่นั้น สร้างความทุกข์ทรมานแสนสาหัสให้ผู้ป่วย และญาติที่ต้องดูแล เสียงสะท้อนจากผู้ป่วย ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่เริ่มสูบบุหรี่เพื่อให้ตัวเองต้องมาเจอกับจุดจบที่แสนทรมาน อยู่เหมือนตายทั้งเป็น

          นั่นเป็น เสียงสะท้อนจากผู้ป่วย ไปถึงผู้สูบบุหรี่ ที่วันนี้ยังลังเลว่าจะเลิกบุหรี่หรือไม่ รวมทั้งคนที่ตัดสินใจเลิกแต่ยังเลิกไม่ได้เสียที ที่เป็นสารหนึ่งซึ่ง สสส. ร่วมกับภาคีควบคุมยาสูบทั้งหลายได้พยายามสื่อสารรณรงค์ให้อีกหลายๆ คน มองเห็นภาพของอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า จุดสุดท้ายของการสูบบุหรี่นั้น จะเดินทางไปสิ้นสุดตรงไหน และมีผลกระทบเป็นเช่นไร

          ในฐานะคนสร้างสุข สสส. เชื่อว่า เราจะช่วยลดคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่วงจรการติดบุหรี่ให้น้อยลงตามลำดับ และในคนที่ยังติดบุหรี่อยู่ทุกคนจะสามารถเลิกบุหรี่ได้ แค่ตั้งใจ และหากต้องการความช่วยเหลือปัจจุบันมีหน่วยงานที่คอยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งช่วยวางแผนการเลิกบุหรี่อยู่จำนวนมาก เพียงแค่วันนี้ ต้องเริ่มจากวางบุหรี่ในมือลง เปิดใจที่จะก้าวไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ก้าวสู่สังคมไทยและสังคมโลกปลอดควันบุหรี่ร่วมกันครับ

 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม