คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2562)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 960

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 
          เวลาของปีเคลื่อนเข้าสู่การเริ่มต้นของฤดูร้อน หลายสิ่งหลายอย่างก็เคลื่อนตามมาด้วยกัน แดดกล้า อากาศร้อน ดอกหางนกยูงบาน ลมชะช่อมะม่วง ภัยแล้ง อาหารเป็นพิษ การปิดเทอม...... 
 
          สำหรับเด็กและเยาวชนวัยเรียนแล้ว ช่วงเวลาการปิดเทอมฤดูร้อน ดูจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในรอบปี น่าแปลกว่าผู้ใหญ่ที่พ้นวัยเด็กมา มักจะมีความทรงจำดีๆ ถึงกิจกรรมช่วงปิดเทอมให้เล่าถึง ซึ่งบ่งบอกว่า เราได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวสิ่งสำคัญของชีวิตจากนอกห้องเรียนในห้วงเวลาปิดเทอมกันอยู่ไม่ใช่น้อย 
 
          แต่ละปี จะมีเด็กและเยาวชนราว 13 ล้านคน มองหากิจกรรมนอกห้องเรียนช่วงปิดเทอม พ่อ แม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน หรือเงื่อนไขชีวิต เช่น การหาเลี้ยงชีพ หรือจังหวะการศึกษาต่อ อาจมากำหนดสิ่งที่พวกเขาต้องทำ แต่ก็มีเด็กๆไม่น้อยที่มีช่องว่างของเวลาให้พวกเขาเลือกหากิจกรรมมาเติมเต็ม และหลายคนมีสิ่งให้เลือกเติมจำกัดเอามากๆ 
 
          รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2559 พบว่า เยาวชนไทยใช้เวลาในการเข้าอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยการเล่นเกมถึงร้อยละ 85 ส่วนการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นหาข้อมูลทางการเรียนรู้ 31.8% และเด็กจำนวนมากไม่รู้จะทำอะไร จึงใช้เวลาหมดไปกับหน้าจอ การกิน นอน ถือเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่งในรูปแบบต่างๆ 
 
          สสส. จึงได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์การมหาชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรภาคเอกชนกว่ายี่สิบองค์กร อาทิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน, กรมพลศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, กรมศิลปากร, ไปรษณีย์ไทย, TK park, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, มิวเซียมสยาม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, หอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ  สนับสนุนการเปิดกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลาปิดเทอม  เพื่อหวังให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้มีทางเลือกหลากหลายขึ้นในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมในช่วงเวลานี้  ตามแกนหลักของโครงการคือ “ตามความฝัน” “ค้นหาตัวตน” “แบ่งปันสังคม” และ “สนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้” 
โดยรวบรวมกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ได้ที่เว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com หรือ Facebook : HappySchoolbreak โดยสามารถเลือกกิจกรรมตามกลุ่มวัย พื้นที่ หรือประเภทที่เหมาะสมกับสภาวะรายบุคคลและตรงกับความสนใจได้
 
          มีกิจกรรมมากกว่าหนึ่งพันสองร้อยรายการ ที่ยังจะสะสมเพิ่มเติมขึ้นมาได้ตลอดเวลาที่มีองค์กรจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือเข้ามา ตำแหน่งงานสำหรับเยาวชนสมัครเข้ามาทำงานหารายได้และเรียนรู้ชีวิตการทำงานที่หอการค้าไทยประสานผู้ประกอบการทั่วประเทศมีอยู่กว่าหนึ่งหมื่นตำแหน่ง ในส่วน สสส. เองนอกจากประสานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจากภาคีทุกด้านแล้ว ยังเปิดรับโครงการใหม่เพื่องานปิดเทอมสร้างสรรค์โดยตรงอีก 400 โครงการ
 
          ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เด็กเยาวชนรุ่นปัจจุบันในยุคที่มีอัตราเกิดลดต่ำลง ต้องแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุในอัตราส่วนที่มากกว่าผู้ใหญ่ในยุคก่อนเคยต้องแบก และยังต้องเผชิญกับโลกอนาคตที่การแข่งขันทุกอย่างทวีความรุนแรงข้ามพรมแดนประเทศ ทุกฝ่ายจึงควรต้องช่วยกันสนับสนุนให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะเผชิญโลกในอนาคตอย่างมีความหวังและมีความสุข
 
          เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ ในการเดินทางสร้างสังคมแห่งสุขภาวะของ สสส. ที่ไม่อาจทำได้ตามลำพัง เรายังมีเพื่อนร่วมเดินทางอีกมากมาย ที่ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะให้แก่คนไทยทุกคนต่อไป
 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม