คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2563)
สิบเก้าปีที่ผ่านมา เราได้เดินหน้าในการ "สนับสนุน" การสร้างเสริมสุขภาพ ที่เริ่มนิยามคำว่าสนับสนุนได้ชัดเจนขึ้นว่า คือ การ "จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง" แก่บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันสร้างขีดความสามารถ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทั้งทางกาย จิต ปัญญา สังคม อย่างต่อเนื่อง
09 พฤศจิกายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2563) สุขภาวะหรือทุกขภาวะในปัจจุบันแปรปรับตามเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นทุกที จนการสร้างเสริมสุขภาพยุคนี้จำเป็นต้องเดินร่วมทางเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยนี้อย่างรู้เท่ารู้ทัน
  05 ตุลาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2563) "การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ" ของ สสส. ไม่ใช่เพียง "การสนับสนุนเงินทุน" เท่านั้น แต่ใช้กระบวนการ "จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง" ให้เกิดสิ่งใหม่ เกิดการแก้ไขปัญหาเก่าในรูปแบบใหม่ให้เกิดผลดีต่อสุขภาวะของผู้คน
  01 กันยายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2563) การใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งท้าทาย แม้ว่าอาจจะสุขบ้าง ทุกข์บ้าง สสส. จะยังคงเป็นแรงหนุนเสริมเพื่อทำให้สังคมได้มีสุขภาวะดีต่อไป
  03 สิงหาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2563) ในหลากหลายกระบวนการที่เราจะฝ่าวิกฤตนี้ มีโอกาสของการสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่” ที่ไม่เพียงการป้องกันตนไม่ให้ติดเชื้อ แต่ยังน่าเป็นจุดเริ่มต้นของปกติสุขใหม่ที่ยืนยาวต่อไปแม้การคุกคามจากไวรัสตัวนี้จะลดหรือหายไปแล้ว
  02 กรกฎาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2563) โควิด-19 อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของโลกอีกครั้ง​ว่า ถึงเวลาที่ต้องปรับตัว​สู่วิถีแห่งสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง ทั้งกาย ใจ ปัญญา สังคม​ เพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตในสมดุลใหม่อย่างมีความสุขอีกครั้ง
  01 มิถุนายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2563) ผลกระทบจากมหาวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ รุนแรง กว้างขวาง จนผู้คนในโลกเชื่อกันว่าสังคมโลกจะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงจนเกิดบรรทัดฐานใหม่ หรือ New Normal ขึ้นมา ผู้คนยุคหลังโควิด-19 จะปรับตัวไปสู่ "ชีวิตวิถีใหม่"
  08 พฤษภาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2563) ทุกชีวิตต้องดูแลปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากโรคร้าย พร้อม ๆ กับประคองอาชีพการงานไม่ให้ล่มสลาย
  02 เมษายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2563) ขอเชิญชวน เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองมาใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com เพื่อสร้าง “อัศจรรย์วันว่าง” ของเด็กและเยาวชนไทยด้วยกัน
  05 มีนาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2563) การได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้ประเด็นทางสังคมร่วมกัน ทำให้ได้เห็นภาพของการสร้างเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์รอบด้าน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  04 กุมภาพันธ์ 2563
 • ...LOAD MORE...

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม