คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2562)
การเดินทางสร้างสังคมแห่งสุขภาวะของ สสส. ที่ไม่อาจทำได้ตามลำพัง เรายังมีเพื่อนร่วมเดินทางอีกมากมาย ที่ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะให้แก่คนไทยทุกคนต่อไป
04 มีนาคม 2562