คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2562)
สสส. อยากชวนทุกคนให้ทบทวนสิ่งที่ทำไปตลอดปีที่ผ่านมา ต่อยอดสิ่งที่สร้างสุขภาวะของเราให้ดียิ่งขึ้น
03 ธันวาคม 2562
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2562) การมีเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าไป ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบได้
  01 พฤศจิกายน 2562
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2562) ด้วยการประสานพลังจากทุกฝ่าย ทุกคน สังคมไทยจะสามารถเปลี่ยนตัวเองไปสู่สังคมสุขภาวะที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้
  04 ตุลาคม 2562
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2562) คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ แค่เริ่มจากตั้งใจ และลงมือทันที เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขกว่าเดิม
  03 กันยายน 2562
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2562) การรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ได้เป็นบทหนึ่งของตำนานการใช้มิติทางสังคมวัฒนธรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตสุขภาพของประชาชน
  01 สิงหาคม 2562
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2562) ความเหลื่อมล้ำทางสังคมพบอยู่ในแทบทุกสังคม โอกาสที่จะทำให้บางคนถูกผลักไปเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนในสังคม และภาครัฐ ที่ไม่เพิกเฉยต่อคนเหล่านี้ พร้อมทั้งเปิดใจ ยอมรับ เข้าใจความแตกต่างที่เกิดขึ้น
  05 กรกฎาคม 2562
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2562) โรงเรียนเริ่มเปิดเทอม ให้เด็กๆ เริ่มวงจรชั้นปีการศึกษาใหม่อันเป็นหมุดหมายของการเติบโตอีกก้าวหนึ่งของชีวิต
  04 มิถุนายน 2562
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2562) “วันงดสูบบุหรี่โลก” 31 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ทั่วโลกร่วมกันสร้างความตระหนักของผลกระทบและอันตรายอันเกิดจากการใช้ยาสูบและการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง มือสาม รวมถึงการไม่สนับสนุนการใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ
  01 พฤษภาคม 2562
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2562) สังคมสุขภาวะเป็นเรื่องที่การสร้างเสริมสุขภาพทำให้เกิดขึ้นได้
  03 เมษายน 2562
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2562) การเดินทางสร้างสังคมแห่งสุขภาวะของ สสส. ที่ไม่อาจทำได้ตามลำพัง เรายังมีเพื่อนร่วมเดินทางอีกมากมาย ที่ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะให้แก่คนไทยทุกคนต่อไป
  04 มีนาคม 2562
 • ...LOAD MORE...
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม