คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2564)
สิ่งหนึ่งที่ยังน่ากังวลในช่วงเทศกาลแบบนี้ยังหนีไม่พ้น “อุบัติเหตุทางถนน” จากการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวติดต่อกัน แม้การดื่มฉลองน่าจะลดลง แต่ปัจจัยอื่น ๆ ยังคงต้องช่วยกันดูแล สงกรานต์ปีนี้ขอให้ “คิดถึง ต้องกลับให้ถึงอย่างปลอดภัย” กันทุกครอบครัวไทย
05 เมษายน 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2564) ทุกการเดินทางย่อมมีเรื่องราวให้จดจำเสมอ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย หนทางราบรื่นและอุปสรรคขวากหนาม สุขและทุกข์ การเดินทางบนเส้นทางของการสร้างสุขภาวะตลาด 19 ปีที่ผ่านมาของ สสส. ก็เช่นเดียวกัน
  03 มีนาคม 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) สสส. เป็นองค์กรที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นองค์กรเปิด มีกลไกให้พลังความคิด สติปัญญา จิตสาธารณะและพลังการลงมือทำของคนจำนวนมากและหลากหลาย มาร่วมขบวนการสร้างสุขภาวะให้ผู้คนในสังคม
  03 กุมภาพันธ์ 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2564) ทิศทางสุขภาพไทยในปีหน้า ซึ่งยังคงต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปีก่อน และประเด็นสุขภาพอื่นที่กลับมาสู่ความสนใจในการสร้างสุขภาพกันอีกครา
  05 มกราคม 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2563) การมีสุขภาวะที่ดีนั้น เป้นเรื่องของทุกคน ไม่เกี่ยวกับเพศ วัย หรือสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบใด ทุกคนย่อมต้องการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี
  04 ธันวาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2563) สิบเก้าปีที่ผ่านมา เราได้เดินหน้าในการ "สนับสนุน" การสร้างเสริมสุขภาพ ที่เริ่มนิยามคำว่าสนับสนุนได้ชัดเจนขึ้นว่า คือ การ "จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง" แก่บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันสร้างขีดความสามารถ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทั้งทางกาย จิต ปัญญา สังคม อย่างต่อเนื่อง
  09 พฤศจิกายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2563) สุขภาวะหรือทุกขภาวะในปัจจุบันแปรปรับตามเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นทุกที จนการสร้างเสริมสุขภาพยุคนี้จำเป็นต้องเดินร่วมทางเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยนี้อย่างรู้เท่ารู้ทัน
  05 ตุลาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2563) "การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ" ของ สสส. ไม่ใช่เพียง "การสนับสนุนเงินทุน" เท่านั้น แต่ใช้กระบวนการ "จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง" ให้เกิดสิ่งใหม่ เกิดการแก้ไขปัญหาเก่าในรูปแบบใหม่ให้เกิดผลดีต่อสุขภาวะของผู้คน
  01 กันยายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2563) การใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งท้าทาย แม้ว่าอาจจะสุขบ้าง ทุกข์บ้าง สสส. จะยังคงเป็นแรงหนุนเสริมเพื่อทำให้สังคมได้มีสุขภาวะดีต่อไป
  03 สิงหาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2563) ในหลากหลายกระบวนการที่เราจะฝ่าวิกฤตนี้ มีโอกาสของการสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่” ที่ไม่เพียงการป้องกันตนไม่ให้ติดเชื้อ แต่ยังน่าเป็นจุดเริ่มต้นของปกติสุขใหม่ที่ยืนยาวต่อไปแม้การคุกคามจากไวรัสตัวนี้จะลดหรือหายไปแล้ว
  02 กรกฎาคม 2563
 • ...LOAD MORE...
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เนื้อแดง  ราคาแพง  ความมั่งคงทางอาหาร  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth มีดี มีเดีย See Hear Touch สื่อทางเลือกสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ล้อเล่นโลก กอดเพื่อการอยู่ร่วมกัน คนพิการ คนตาบอด คนหูหนวก การประกวดสื่อทางเลือก  เยาวชน กฎหมาย ผู้ใหญ่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  จักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  เบตาดีน  เวทีอภิปราย  เปลี่ยน ภาระ เป็นพลัง  ศูนย์พัฒนาเกษตรกร  มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา  ระดมความคิด  ภูมิปัญญา  งานบวชชีน้อย  เลิก  วรรณสิงห์  ปัญหาของเจ้าตัวเล็ก  ประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริม สุขภาพ  ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส