คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
สสส. เป็นองค์กรที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นองค์กรเปิด มีกลไกให้พลังความคิด สติปัญญา จิตสาธารณะและพลังการลงมือทำของคนจำนวนมากและหลากหลาย มาร่วมขบวนการสร้างสุขภาวะให้ผู้คนในสังคม
03 กุมภาพันธ์ 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2564) ทิศทางสุขภาพไทยในปีหน้า ซึ่งยังคงต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปีก่อน และประเด็นสุขภาพอื่นที่กลับมาสู่ความสนใจในการสร้างสุขภาพกันอีกครา
  05 มกราคม 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2563) การมีสุขภาวะที่ดีนั้น เป้นเรื่องของทุกคน ไม่เกี่ยวกับเพศ วัย หรือสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบใด ทุกคนย่อมต้องการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี
  04 ธันวาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2563) สิบเก้าปีที่ผ่านมา เราได้เดินหน้าในการ "สนับสนุน" การสร้างเสริมสุขภาพ ที่เริ่มนิยามคำว่าสนับสนุนได้ชัดเจนขึ้นว่า คือ การ "จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง" แก่บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันสร้างขีดความสามารถ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทั้งทางกาย จิต ปัญญา สังคม อย่างต่อเนื่อง
  09 พฤศจิกายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2563) สุขภาวะหรือทุกขภาวะในปัจจุบันแปรปรับตามเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นทุกที จนการสร้างเสริมสุขภาพยุคนี้จำเป็นต้องเดินร่วมทางเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยนี้อย่างรู้เท่ารู้ทัน
  05 ตุลาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2563) "การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ" ของ สสส. ไม่ใช่เพียง "การสนับสนุนเงินทุน" เท่านั้น แต่ใช้กระบวนการ "จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง" ให้เกิดสิ่งใหม่ เกิดการแก้ไขปัญหาเก่าในรูปแบบใหม่ให้เกิดผลดีต่อสุขภาวะของผู้คน
  01 กันยายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2563) การใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งท้าทาย แม้ว่าอาจจะสุขบ้าง ทุกข์บ้าง สสส. จะยังคงเป็นแรงหนุนเสริมเพื่อทำให้สังคมได้มีสุขภาวะดีต่อไป
  03 สิงหาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2563) ในหลากหลายกระบวนการที่เราจะฝ่าวิกฤตนี้ มีโอกาสของการสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่” ที่ไม่เพียงการป้องกันตนไม่ให้ติดเชื้อ แต่ยังน่าเป็นจุดเริ่มต้นของปกติสุขใหม่ที่ยืนยาวต่อไปแม้การคุกคามจากไวรัสตัวนี้จะลดหรือหายไปแล้ว
  02 กรกฎาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2563) โควิด-19 อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของโลกอีกครั้ง​ว่า ถึงเวลาที่ต้องปรับตัว​สู่วิถีแห่งสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง ทั้งกาย ใจ ปัญญา สังคม​ เพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตในสมดุลใหม่อย่างมีความสุขอีกครั้ง
  01 มิถุนายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2563) ผลกระทบจากมหาวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ รุนแรง กว้างขวาง จนผู้คนในโลกเชื่อกันว่าสังคมโลกจะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงจนเกิดบรรทัดฐานใหม่ หรือ New Normal ขึ้นมา ผู้คนยุคหลังโควิด-19 จะปรับตัวไปสู่ "ชีวิตวิถีใหม่"
  08 พฤษภาคม 2563
 • ...LOAD MORE...
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม