คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2564)
สสส. เป็นกำลังใจให้ทุกคนร่วมผ่านวิกฤตทั้งภัยโรคระบาดและปัจจัยเสี่ยงในสังคมรอบตัวด้วยครับ
06 กรกฎาคม 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2564) ในยุคปัจจบัน ภูมิทัศน์ของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอีกมากมาย โจทย์ปัญหาและโอกาสใหม่ ๆ ผุดขึ้นอย่างท้าทายโดยตลอด ซึ่ง สสส. ได้เคยเสนอข้อวิเคราะห์สู่สังคมมาเป็นระยะ ๆ
  09 มิถุนายน 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2564) ในเดือนพฤษภาคม นับว่ามีวันสำคัญของการควบคุมปัจจัยเสี่ยงลำดับต้น ๆ ของสุขภาพคนทั้งโลก นั่นคือ วันงดสูบบุหรี่โลก
  11 พฤษภาคม 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2564) สิ่งหนึ่งที่ยังน่ากังวลในช่วงเทศกาลแบบนี้ยังหนีไม่พ้น “อุบัติเหตุทางถนน” จากการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวติดต่อกัน แม้การดื่มฉลองน่าจะลดลง แต่ปัจจัยอื่น ๆ ยังคงต้องช่วยกันดูแล สงกรานต์ปีนี้ขอให้ “คิดถึง ต้องกลับให้ถึงอย่างปลอดภัย” กันทุกครอบครัวไทย
  05 เมษายน 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2564) ทุกการเดินทางย่อมมีเรื่องราวให้จดจำเสมอ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย หนทางราบรื่นและอุปสรรคขวากหนาม สุขและทุกข์ การเดินทางบนเส้นทางของการสร้างสุขภาวะตลาด 19 ปีที่ผ่านมาของ สสส. ก็เช่นเดียวกัน
  03 มีนาคม 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) สสส. เป็นองค์กรที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นองค์กรเปิด มีกลไกให้พลังความคิด สติปัญญา จิตสาธารณะและพลังการลงมือทำของคนจำนวนมากและหลากหลาย มาร่วมขบวนการสร้างสุขภาวะให้ผู้คนในสังคม
  03 กุมภาพันธ์ 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2564)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2564) ทิศทางสุขภาพไทยในปีหน้า ซึ่งยังคงต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปีก่อน และประเด็นสุขภาพอื่นที่กลับมาสู่ความสนใจในการสร้างสุขภาพกันอีกครา
  05 มกราคม 2564
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2563) การมีสุขภาวะที่ดีนั้น เป้นเรื่องของทุกคน ไม่เกี่ยวกับเพศ วัย หรือสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบใด ทุกคนย่อมต้องการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี
  04 ธันวาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2563) สิบเก้าปีที่ผ่านมา เราได้เดินหน้าในการ "สนับสนุน" การสร้างเสริมสุขภาพ ที่เริ่มนิยามคำว่าสนับสนุนได้ชัดเจนขึ้นว่า คือ การ "จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง" แก่บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันสร้างขีดความสามารถ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทั้งทางกาย จิต ปัญญา สังคม อย่างต่อเนื่อง
  09 พฤศจิกายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2563) สุขภาวะหรือทุกขภาวะในปัจจุบันแปรปรับตามเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นทุกที จนการสร้างเสริมสุขภาพยุคนี้จำเป็นต้องเดินร่วมทางเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยนี้อย่างรู้เท่ารู้ทัน
  05 ตุลาคม 2563
 • ...LOAD MORE...