คุยกับผู้จัดการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2563)
"การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ" ของ สสส. ไม่ใช่เพียง "การสนับสนุนเงินทุน" เท่านั้น แต่ใช้กระบวนการ "จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง" ให้เกิดสิ่งใหม่ เกิดการแก้ไขปัญหาเก่าในรูปแบบใหม่ให้เกิดผลดีต่อสุขภาวะของผู้คน
01 กันยายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2563) การใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งท้าทาย แม้ว่าอาจจะสุขบ้าง ทุกข์บ้าง สสส. จะยังคงเป็นแรงหนุนเสริมเพื่อทำให้สังคมได้มีสุขภาวะดีต่อไป
  03 สิงหาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2563) ในหลากหลายกระบวนการที่เราจะฝ่าวิกฤตนี้ มีโอกาสของการสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่” ที่ไม่เพียงการป้องกันตนไม่ให้ติดเชื้อ แต่ยังน่าเป็นจุดเริ่มต้นของปกติสุขใหม่ที่ยืนยาวต่อไปแม้การคุกคามจากไวรัสตัวนี้จะลดหรือหายไปแล้ว
  02 กรกฎาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2563) โควิด-19 อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของโลกอีกครั้ง​ว่า ถึงเวลาที่ต้องปรับตัว​สู่วิถีแห่งสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง ทั้งกาย ใจ ปัญญา สังคม​ เพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตในสมดุลใหม่อย่างมีความสุขอีกครั้ง
  01 มิถุนายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2563) ผลกระทบจากมหาวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ รุนแรง กว้างขวาง จนผู้คนในโลกเชื่อกันว่าสังคมโลกจะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงจนเกิดบรรทัดฐานใหม่ หรือ New Normal ขึ้นมา ผู้คนยุคหลังโควิด-19 จะปรับตัวไปสู่ "ชีวิตวิถีใหม่"
  08 พฤษภาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2563) ทุกชีวิตต้องดูแลปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากโรคร้าย พร้อม ๆ กับประคองอาชีพการงานไม่ให้ล่มสลาย
  02 เมษายน 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2563) ขอเชิญชวน เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองมาใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com เพื่อสร้าง “อัศจรรย์วันว่าง” ของเด็กและเยาวชนไทยด้วยกัน
  05 มีนาคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2563) การได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้ประเด็นทางสังคมร่วมกัน ทำให้ได้เห็นภาพของการสร้างเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์รอบด้าน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  04 กุมภาพันธ์ 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2563)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2563) วัน เวลา ค่อยๆ หมุนผ่านไปอีกปี เรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ย่อมมีมุมดีให้เรียนรู้เสมอ เพียงแค่หาให้พบเท่านั้น
  07 มกราคม 2563
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2562)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2562) สสส. อยากชวนทุกคนให้ทบทวนสิ่งที่ทำไปตลอดปีที่ผ่านมา ต่อยอดสิ่งที่สร้างสุขภาวะของเราให้ดียิ่งขึ้น
  03 ธันวาคม 2562
 • ...LOAD MORE...
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม