ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

next
previous
 • ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย อย. สหรัฐฯ ยังไม่รับรองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกสูบบุหรี่ อ่านต่อ >
 • ^
  สสส.สานฝันไกล..ไปให้ถึง ฟ้าใสไร้หมอกควันทั่วไทย

  ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพอากาศ

  สสส.สานฝันไกล..ไปให้ถึง ฟ้าใสไร้หมอกควันทั่วไทย ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ... อ่านต่อ >
 • ^
  ปทุมวันโมเดล แก้ PM2.5 ต้นแบบพื้นที่มลพิษต่ำ

  เวลาที่นึกถึงเขตปทุมวันในกรุงเทพฯ ทีไร ภาพของย่านเศรษฐกิจในกลางเมืองจะปรากฏขึ้นมา ศูนย์การค้าชั้นนำมากมายให้เดินช้อปกันเพลิดเพลิน ตั้งแต่เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เกษรพลาซ่า อัมรินทร์พลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม ยังไม่นับรวมร้านค้าอีกหลายพันร้านในสยามสแควร์ เป็นเดสติเนชั่นที่ไม่ว่าคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องแวะเวียนมาไม่ขาดสาย การจราจรในพื้นที่หนาแน่นทุกวัน โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์รถเข้า-ออกห้างขวักไขว่

  ปทุมวันโมเดล แก้ PM2.5 ต้นแบบพื้นที่มลพิษต่ำ เวลาที่นึกถึงเขตปทุมวันในกรุงเทพฯ ทีไร ภาพของย่านเศรษฐกิจในกลางเมืองจะปรากฏขึ้นมา ศูนย์การค้าชั้นนำมากมายให้เดินช้อปกันเ... อ่านต่อ >
 • ^
  ชวนพ่อ-แม่ เลิกปัจจัยเสี่ยง ของขวัญที่ลูกรักอยากได้

  ในวันที่ลูกรักลืมตาดูโลก คือวันที่พ่อ-แม่ได้รับ ของขวัญมีค่ายิ่ง เฝ้าเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมด้วยความรักความเอาใจใส่ รวมถึงอบรมสั่งสอนเพื่อให้ลูกเติบโตเป็นคนดี แต่บางคนก็อาจจะลืมคิดไปว่า สิ่งที่จะช่วยให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งกว่าถ้อยคำพร่ำสอนก็คือ พฤติกรรมหรือการกระทำของพ่อ-แม่ที่ลูก มองเห็นในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็ได้ปลูกฝังสิ่งนั้นให้กับลูกรักไปแล้ว

  ชวนพ่อ-แม่ เลิกปัจจัยเสี่ยง ของขวัญที่ลูกรักอยา... ในวันที่ลูกรักลืมตาดูโลก คือวันที่พ่อ-แม่ได้รับ ของขวัญมีค่ายิ่ง เฝ้าเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมด้วยความรักความเอาใจใส่ รวมถึงอ... อ่านต่อ >
 • ^
  จังหวัดศรีสะเกษลงนาม MOU ป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดศรีสะเกษในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดศรีสะเกษยังมีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยจังหวัดศรีสะเกษได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในปัญหาเรื่องยาเสพติดและ To be number one ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ เรียกว่า 10+1 กิจกรรม (Agenda Sisaket) โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  จังหวัดศรีสะเกษลงนาม MOU ป้องกันและควบคุมเครื่อง... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมก... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข ในสถานศึกษา

  การแก้ปัญหาเรื่องอบายมุขและสารเสพติดในสถานศึกษาให้ได้ผล จะต้องอาศัยความเข้าใจมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยว และตระหนักถึงผลเสียพิษภัยที่จะเกิดขึ้น

  สร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข ในสถานศึกษา การแก้ปัญหาเรื่องอบายมุขและสารเสพติดในสถานศึกษาให้ได้ผล จะต้องอาศัยความเข้าใจมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนไม่ให... อ่านต่อ >
 • ^
  สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเกิดภาวะสมองล้า

  งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rochester สหรัฐอเมริกา ที่รายงานความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับสภาวะสมองล้า โดยพบว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดสภาวะสมองล้า คือมีปัญหาในการจดจ่อ จดจำ หรือตัดสินใจ มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จากข้อมูลกรมสุขภาพจิต สภาวะสมองล้า หรือ brain fog เกิดจากการทำงานอย่างหนักจนทำให้รู้สึกมึนหัว รู้สึกตื้อ หรือฟุ้งๆ ความจำสั้น ไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้ รวมไปถึงการบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานในระยะยาว ไปจนถึงเป็นตัวเริ่มต้นของโรคร้ายแรงต่างๆ อย่างโรคเครียด หรืออาจถึงขั้นเกิดสภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรได้

  สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเกิดภาวะสมองล้า งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rochester สหรัฐอเมริกา ที่รายงานความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับสภาวะสมองล้า โดยพบว่าทั้งเ... อ่านต่อ >
next
previous
 • เลี่ยงกินเนื้อสัตว์สุก ๆ ดิบ ๆ ลดเสี่ยงท้องร่วง... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่นิยมกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงประกอบอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ หรือปรุงประกอบไม่ถูกหลักสุขา... อ่านต่อ >
 • ^
  ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย

  ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย อย. สหรัฐฯ ยังไม่รับรองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกสูบบุหรี่

  ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย อย. สหรัฐฯ ยังไม่รับรองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกสูบบุหรี่ อ่านต่อ >
 • ^
  ชวน 10 คนต้นเรื่อง สร้างกำลังใจให้สังคม ปลุกใจผ่านเฟซบุ๊ก และ ยูทูปก้าวพ้นวิกฤต

  หลังโชว์ไอเดียสุดสร้างสรรค์ผลิตเนื้อหาให้ความรู้โควิด-19 ที่แตกต่างไปจากรูปการนำเสนอแบบรูปแบบเดิมๆ ล่าสุดสองเพจคุณภาพ เพื่อนกันวันติดโควิด x มนุษย์ต่างวัย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือทำรายการออนไลน์น้องใหม่ Session พิเศษชื่อ "ปลุกใจ" ฮาวทูวิธีฟื้นฟูใจ ให้กลับมาแข็งแรงได้ใหม่ ผ่าน 10 เรื่องราวของบุคคลหลากหลายอาชีพ เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การล้มแล้วลุกจากความทุกข์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งทุกข์จากความผิดพลาด ทุกข์จากความสูญเสีย ทุกข์จากโรคซึมเศร้า ทุกข์ของคนในครอบครัว และความทุกข์ในรูปแบบต่างๆ กันไปของแต่ละบุคคล เพื่อให้ก้าวผ่านช่วงโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน โดยมี "ประสาน อิงคนันท์" เป็นผู้ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 - 19.30 น. ผ่านช่องทาง เพจมนุษย์ต่างวัย เพจเพื่อนกันวันติดโควิด และ youtube มนุษย์ต่างวัย

  ชวน 10 คนต้นเรื่อง สร้างกำลังใจให้สังคม ปลุกใจผ่... หลังโชว์ไอเดียสุดสร้างสรรค์ผลิตเนื้อหาให้ความรู้โควิด-19 ที่แตกต่างไปจากรูปการนำเสนอแบบรูปแบบเดิมๆ ล่าสุดสองเพจคุณภาพ เพ... อ่านต่อ >
next
previous
 • Young สุข Young ไม่เสี่ยง “เยาวชน” เปรียบเสมือนต้นกล้าที่กำลังเจริญเติบโต และงอกงาม ในสนามชีวิตขนาดใหญ่ หากพวกเขาได้รับการดูแล ให้เรียนรู้ เติบโตใ... อ่านต่อ >
 • ^
  จัดการปัญหามลพิษ สู่สังคมอากาศสะอาด

  “เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย พี่สูดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้” ส่วนหนึ่งของเพลง ภูมิแพ้กรุงเทพ ที่ต้องบอกว่าฮิตติดหูอยู่ทุกช่วงเวลา ยิ่งเฉพาะช่วงนี้ที่ชาวกรุงเทพมหานคร ต้องเผชิญกับสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ที่เกินมาตรฐานด้วยแล้วนั้น เนื้อเพลงท่อนดังกล่าวยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางสุขภาพที่ตามมาอีกด้วย

  จัดการปัญหามลพิษ สู่สังคมอากาศสะอาด “เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย พี่สูดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้” ส่วนหนึ่งของเพลง ภูมิแพ้กรุงเทพ ที่ต้องบอกว่าฮิตติดหูอย... อ่านต่อ >
 • ^
  ทำความรู้จักโรคติดอินเทอร์เน็ต

  โรคติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction Disorder) จัดเป็นกลุ่มอาการทางจิตใจอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการเสพข้อมูลหรือข่าวสารมากเกินไป

  ทำความรู้จักโรคติดอินเทอร์เน็ต โรคติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction Disorder) จัดเป็นกลุ่มอาการทางจิตใจอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการเ... อ่านต่อ >
 • ^
  Happy Workplace เริ่มต้นปีอย่างมีสติ

  เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นปีใหม่ 2565 เวลาผ่านมากว่า 2 อาทิตย์แล้ว เชื่อว่าหลายคนตั้งปณิธานการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ทั้งการทำงาน การเงิน วางแผนการใช้ชีวิต ครอบครัว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุก ๆ ด้าน ให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่การจะไปให้ถึงสิ่งที่มุ่งหวังไว้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือสำคัญ นั่นก็คือ สติ เพราะไม่ว่าชีวิตจะเจอกับปัญหาอะไร การมีสติจะนำพาให้ทุกคนฝ่าฟันทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ในทุกเรื่อง

  Happy Workplace เริ่มต้นปีอย่างมีสติ เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นปีใหม่ 2565 เวลาผ่านมากว่า 2 อาทิตย์แล้ว เชื่อว่าหลายคนตั้งปณิธานการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ทั้งการทำงาน... อ่านต่อ >
 • ^
  จบเทศกาลปีใหม่...ใครได้ไปต่อ

  ผ่านพ้นไปอีกครั้งกับเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ควบคู่มากับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 สิ่งหนึ่งที่ยังคงเฝ้าระวังไม่แพ้โรคระบาด นั่นคือ อุบัติเหตุบนท้องถนน ที่คร่าชีวิตและทรัพย์สินไม่แพ้โควิด-19 เลยทีเดียว

  จบเทศกาลปีใหม่...ใครได้ไปต่อ ผ่านพ้นไปอีกครั้งกับเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ควบคู่มากับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 สิ่งหนึ่งที่ยังคงเฝ้าระวังไม่แพ้โรคระ... อ่านต่อ >
 • ^
  3 เเนวทางลดพฤติกรรมเนือยนิ่งช่วงตัวติดบ้าน

  หลายคนกักตัวอยู่บ้านหรือทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) อาจมีอาการเนือยนิ่งซ่อนอยู่ ซึ่งอาการเนือยนิ่งหรือพฤติกรรมเนือยนิ่ง คือ การนั่ง ๆ นอน ๆ อยู่กับที่เป็นเวลานาน ซึ่งหากทำพฤติกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นเวลานานติดต่อกันเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง จะส่งผลเสียต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้

  3 เเนวทางลดพฤติกรรมเนือยนิ่งช่วงตัวติดบ้าน หลายคนกักตัวอยู่บ้านหรือทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) อาจมีอาการเนือยนิ่งซ่อนอยู่ ซึ่งอาการเนือยนิ่งหรือพฤติกรรมเนือยนิ... อ่านต่อ >
 • ^
  Thai Smart Ageing ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงวัยยุคดิจิทัล

  “ผู้สูงวัย” หรือ “ผู้สูงอายุ” เป็นประชากรที่มีความสำคัญ และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมได้ ไม่ได้เป็นเพียงวัยแห่งการพักผ่อน หรือเป็นไม้ใกล้ฝั่งที่รอเพียงวันลาจากโลกนี้ไป อย่างที่เข้าใจกันแบบผิด ๆ มาโดยตลอด ด้วยประสบการณ์ชีวิต ความรู้ ความสามารถที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ผู้สูงอายุสามารถส่งต่อหรือถ่ายทอด รวมทั้งต่อยอดและพัฒนาประสบการณ์ชีวิตและองค์ความรู้เหล่านั้นให้กลายเป็นนวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่นำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบันได้

  Thai Smart Ageing ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงวัยยุคดิ... “ผู้สูงวัย” หรือ “ผู้สูงอายุ” เป็นประชากรที่มีความสำคัญ และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมได้ ไม่ได้เป็นเพียงวัยแห่งการพักผ่อน หร... อ่านต่อ >
 • ^
  5 ข้อ รู้ไว้ ห่างไกลฝุ่นพิษ PM2.5

  หากพูดถึงปัญหามลพิษทางอากาศ หลายคนต้องนึกถึงปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในหลาย ๆ มิติ หนึ่งในนั้น คือ ผลกระทบทางสุขภาพ PM2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผม มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ลอยอยู่ในอากาศได้นาน อาจมีสารพิษเกาะมาด้วย ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้น

  5 ข้อ รู้ไว้ ห่างไกลฝุ่นพิษ PM2.5 หากพูดถึงปัญหามลพิษทางอากาศ หลายคนต้องนึกถึงปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง และเป็นป... อ่านต่อ >
 • ^
  ของขวัญวันเด็ก ที่...หนูอยากได้

  วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 อีกวันสำคัญของเดือนมกราคม วันที่เด็กๆ ต่างเฝ้ารอที่จะได้ออกไปเที่ยว ร่วมกิจกรรม ตามสถานที่ต่างๆ โดยวันเด็กปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม มีคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะชีวิต รู้จักคิด รู้จักเหตุผล วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

  ของขวัญวันเด็ก ที่...หนูอยากได้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 อีกวันสำคัญของเดือนมกราคม วันที่เด็กๆ ต่างเฝ้ารอที่จะได้ออกไปเที่ยว ร่วมกิจกรรม ตามสถานที่ต่างๆ ... อ่านต่อ >
 • ^
  รถโดยสารปลอดภัย เดินทางวิถีใหม่ ไกลโควิด-19

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 หยุดยาวหลายวันแบบนี้ ใคร ๆ ก็อยากกลับบ้านไปหาคนที่รัก ไปท่องเที่ยวตาม แพลนที่วางไว้ หลายคนเลือกเดินทางโดยบริการรถขนส่งสาธารณะประจำทางที่มีระบบการขนส่งทั่วประเทศ บางคนจองตั๋วทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เมื่อโควิด-19 ก็น่ากลัวไม่แพ้กับเรื่องอุบัติเหตุทางถนน การปฏิบัติตัวบนวิถีใหม่และการเตรียมความพร้อมป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ประกอบการและผู้โดยสารยังคงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำต่อไป

  รถโดยสารปลอดภัย เดินทางวิถีใหม่ ไกลโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 หยุดยาวหลายวันแบบนี้ ใคร ๆ ก็อยากกลับบ้านไปหาคนที่รัก ไปท่องเที่ยวตาม แพลนที่วางไว้ หลายคนเลือกเด... อ่านต่อ >
 • ^
  ชีวิตวิถีใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2565

  ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 หลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ซึ่งการเดินทางในช่วงปีใหม่ ก็มักจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ อย่างไรก็ตามการป้องกันอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทำได้หากเราทุกคนร่วมมือกัน

  ชีวิตวิถีใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ ... ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 หลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ซึ่งการเดินทางในช่วงปีใหม่ ก็... อ่านต่อ >
 • ^
  หลับใน ภัยเงียบอันตรายถึงชีวิต

  “ง่วง” เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผู้คนไปท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน จนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือขับรถในระยะทางไกล ๆ หากเกิดอาการง่วงนอนมากแล้ว ยังฝืนขับต่อไปจะทำให้ผู้ขับขี่เกิดอาการหลับในได้

  หลับใน ภัยเงียบอันตรายถึงชีวิต “ง่วง” เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผู้คนไปท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน จนทำ... อ่านต่อ >
 • ^
  หมวกกันน็อก เลือกอย่างไรให้ใช่และปลอดภัย

  หมวกกันน็อกเป็นอุปกรณ์นิรภัยที่ใช้สำหรับป้องกันการบาดเจ็บหนักของศีรษะ ช่วยลดแรงกระแทก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานที่ประมาณ 2-5 ปี

  หมวกกันน็อก เลือกอย่างไรให้ใช่และปลอดภัย หมวกกันน็อกเป็นอุปกรณ์นิรภัยที่ใช้สำหรับป้องกันการบาดเจ็บหนักของศีรษะ ช่วยลดแรงกระแทก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยส่วนใหญ่จะม... อ่านต่อ >
 • ^
  3 สิ่งที่ต้องสูญเสีย เมื่อคุณฝ่าสัญญาณไฟแดง

  “หนุ่มกัมพูชาซิ่ง จยย.ฝ่าไฟแดง พุ่งชนกระบะกลางลำ ร่างลอยตกพื้นเสียชีวิต” “กระบะฝ่าไฟแดงชนกันกลางแยก สาหัส 5 ราย” “ระทึก พ่วง 18 ล้อ ฝ่าไฟแดงชนกระบะ ก่อนพุ่งขึ้นเกาะกลาง ชนเสาไฟล้มกระแทกอีกหลายคัน” จากพาดหัวข่าวข้างต้น รวมทั้งภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกได้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นว่า การฝ่าสัญญาณไฟจราจรนั้นทำให้เกิดอุบัติเหตุ ที่สร้างความสูญเสียร้ายแรงมากเพียงใด

  3 สิ่งที่ต้องสูญเสีย เมื่อคุณฝ่าสัญญาณไฟแดง “หนุ่มกัมพูชาซิ่ง จยย.ฝ่าไฟแดง พุ่งชนกระบะกลางลำ ร่างลอยตกพื้นเสียชีวิต” “กระบะฝ่าไฟแดงชนกันกลางแยก สาหัส 5 ราย” “ระทึ... อ่านต่อ >
 • ^
  ความปลอดภัยทางถนน เริ่มที่ชุมชนท้องถิ่น

  อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้ว ปัญหาที่ทุกฝ่ายมีความกังวลและพยายามรณรงค์อย่างต่อเนื่องกันทุกปีในเทศกาลนี้ คือ การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสร้างความสูญเสียอย่างมากมายหลายมิติ

  ความปลอดภัยทางถนน เริ่มที่ชุมชนท้องถิ่น อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้ว ปัญหาที่ทุกฝ่ายมีความกังวลและพยายามรณรงค์อย่างต่อเนื่อ... อ่านต่อ >
 • ^
  เปลี่ยน 8 นิสัย เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม

  รู้มั้ย? ว่าทุกคนย่อมมีนิสัยไม่ค่อยดีติดตัว และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้นะ รู้แบบนี้แล้วใครอยากเปลี่ยนนิสัยเพื่อเป็นคนใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิมบ้าง มาลองปรับเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้กันหน่อยดีกว่า ด้วยการตั้งเป้า เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม ต้อนรับปีวัวที่จะถึงนี้กัน!

  เปลี่ยน 8 นิสัย เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม รู้มั้ย? ว่าทุกคนย่อมมีนิสัยไม่ค่อยดีติดตัว และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้นะ รู้แบบนี้แล้วใครอยากเปลี่ยนนิสัยเพื่อ... อ่านต่อ >
 • ^
  มองเทรนด์สุขภาพปี `65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่

  “อยู่กับโควิดมา 2 ปีกว่าแล้ว จากที่ไม่ชิน เคยแพ้หน้ากาก ตอนนี้ก็ยังต้องชินแล้ว ก็ต้องปรับตัวให้ได้” “ของก็ต้องขาย ลูกก็ต้องเรียนออนไลน์ ต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อแม่ ทั้งครู ก็ต้องสู้อย่างเดียว เพื่อลูก เพื่อปากท้อง” “โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นเลย ฝุ่น PM2.5 ก็มาอีกแล้ว ไม่อยากใส่หน้ากากแล้ว มันอึดอัด” เสียงสะท้อนความรู้สึกของผู้คนเหล่านี้ล้วนบ่งบอกได้ถึงผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน และมีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในหลายด้านแทบทุกมิติของชีวิต เมื่อหนีไม้พ้นก็ต้องพร้อมรับมือทุกวิกฤตสุขภาพที่จะเกิดขึ้นให้ได้ และจะมีวิธีรับมืออย่างไรให้อยู่รอดในวิกฤตินี้

  มองเทรนด์สุขภาพปี '65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่ “อยู่กับโควิดมา 2 ปีกว่าแล้ว จากที่ไม่ชิน เคยแพ้หน้ากาก ตอนนี้ก็ยังต้องชินแล้ว ก็ต้องปรับตัวให้ได้” “ของก็ต้องขาย ลูกก็... อ่านต่อ >
 • ^
  การนั่ง มีผลเสียกว่าที่คิด

  การนั่ง โดยไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย มีอะไรบ้าง มาดูกัน

  การนั่ง มีผลเสียกว่าที่คิด การนั่ง โดยไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย มีอะไรบ้าง มาดูกัน อ่านต่อ >
 • ^
  New Normal องค์กรสุขภาวะ ยุคโควิด-19

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายองค์กรให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของพนักงานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามการทำงานรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ และสามารถนำองค์กรไปสู่การมีสุขภาวะที่ยั่งยืน

  New Normal องค์กรสุขภาวะ ยุคโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายองค์กรให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work from Home เพื่อลดความเสี่ยง... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  “ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา

  “เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  “ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา “เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงาน... อ่านต่อ >
 • ^
  ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

  สังคมเมือง จัดเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านพื้นเพ ส่วนทางด้านสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ชีวิตประจำวันของคนในเมืองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติมากนัก กลายเป็นชีวิตท่ามกลางป่าคอนกรีตตามวิถี “ชุมชนเมือง”

  ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต สังคมเมือง จัดเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแต... อ่านต่อ >
 • ^
  วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่'

  “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยผู้ป่วยในการบริการเลิกบุหรี่

  วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่' “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามา... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ

  “การออกแบบ” เป็นศาสตร์แห่งความคิดและต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ การออกแบบจึงมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเรา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และทัศนคติ

  สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ “การออกแบบ” เป็นศาสตร์แห่งความคิดและต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ การออกแบบจึง... อ่านต่อ >
next
previous

แนะนำหนังสือ

 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส. - นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส.
 • ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง - Cofact-พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง
 • Thailand internet user behavior survey 2019 -
 • Happinet Club -
 • Thailand Tobacco Control -
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง -
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย -
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -