8 แนวทางป้องกันโรคอัลไซเมอร์

ที่มา : เว็บไซต์ Young  Happy


8 แนวทางป้องกันโรคอัลไซเมอร์ thaihealth


เเฟ้มภาพ


โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นโรคนี้ เราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้ 


  1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง

  2. รักษาน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน

  3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

  4. ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีควันบุหรี่

  5. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุทางศีรษะและสมอง

  6. ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี หมั่นตรวจเช็กสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ

  7. ฝึกสมองอยู่เสมอ เช่น ฝึกคิดเลข อ่านหนังสือ ฝึกใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ

  8. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆ

Shares:
QR Code :
QR Code