8 ขั้นสร้างความไว้วางใจ คุยกับลูกเรื่องเพศ

ที่มา : หนังสือคู่มือโอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก www.คุยเรื่องเพศ.com


8 ขั้นสร้างความไว้วางใจ คุยกับลูกเรื่องเพศ thaihealth


เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเปิดประเด็นคุยเรื่องเพศกับเด็ก สิ่งที่สำคัญมากกว่าข้อมูลต่างๆ คือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการทำให้ลูกเชื่อมั่นและไว้ใจว่าพ่อแม่คือผู้ที่ลุกคุยด้วยได้เสมอแม้ยามเกิดความผิดพลาดในชีวิต ซึ่งพ่อแม่ทุกคนเริ่มสร้างได้เลยตั้งแต่วันนี้ ด้วยเทคนิค 8 ข้อดังนี้


บันได 8 ขั้นสร้างความไว้วางใจ


1.รู้จักตัวเองและลูกหลาน ทั้งความคิด ความรู้สึก ข้อเด่น ข้อจำกัด ที่มีต่อเรื่องต่างๆ ของแต่ละคน


2.ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติตัวตนของเขาอย่างที่เขาเป็น


3.รับฟัง พูดคุยอย่างมีสติ


4.ทำในสิ่งที่พูด รักษาสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เขา


5.ไม่โกหก หรือบิดเบือน


6.เก็บความลับ ไม่นำเรื่องส่วนตัวของเขาไปพูดต่อ แม้กับคนอื่นในครอบครัว


7.สม่ำเสมอ ความไว้วางใจไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว ต้องทำสะสมอย่างต่อเนื่อง


8.ต้องไว้ใจกัน เด็กมักรับรู้ความรู้สึกที่เราไม่ไว้ใจได้ ส่งผลให้เขาระมัดระวังตัว และไม่วางใจในการบอกเรื่องต่างๆ

Shares:
QR Code :
QR Code