7 วิธีสร้างทักษะการจัดการเวลาหน้าจอ สำหรับผู้ใหญ่

                    ที่มา : Fact sheet การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

                   เเฟ้มภาพ

                    ไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่และวัยทำงานก็จำเป็นต้องรู้จักการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ โดยมีวิธีง่าย ๆ ดังนี้

                    1. ไม่ใช้เวลาหน้าจอหรือปิดอุปกรณ์ดิจิทัลขณะรับประทานอาหาร โดยเฉพาะมื้ออาหารหลัก

                    2. ลดการใช้เวลาหน้าจอในห้องนอนหรือก่อนนอน เนื่องจากอาจส่งผลต่อการนอนหลับ

                    3. ลดการพูดคุยกับเพื่อนฝูงผ่านสื่อโซเชียล ติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ และนัดพบกันในชีวิตจริงให้มากขึ้น

                    4. กำหนดระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเล่นโซเชียลมีเดียอาจทำให้เพลิดเพลินจนลืมเวลา การตั้งเวลาในการใช้งานจะช่วยจำกัด
เวลาการใช้เวลาหน้าจอสำหรับการเล่นโซเชียลมีเดียได้

                    5. หากรู้สึกเบื่อ ควรหางานอดิเรกอื่น ๆ ทำแทนการใช้เวลาหน้าจอ

                    6. เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลลองพิจารณาการค้นหาทางสื่ออื่นนอกจากสื่อออนไลน์ เช่น จากหนังสือในห้องสมุด หรือโทรสอบถามจากเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญ

                    7.  หากจำเป็นต้องใช้หน้าจอเป็นเวลานานติดต่อกัน ควรหยุดพักสายตาเป็นระยะ และขยับร่างกายไม่ให้นิ่งเนือยจนเกินไป 

Shares:
QR Code :
QR Code