6 คูณ 4 รวมใจ ปั่นปลุกลุกสร้างกระแสเลิกบุหรี่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


 6 คูณ 4 รวมใจ ปั่นปลุกลุกสร้างกระแสเลิกบุหรี่ thaihealth


โครงการ 6 คูณ 4 รวมใจ ปั่นปลุกลุกสร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ปีที่ 3


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.30 น. นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี นาย ก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก กล่าวรายงาน พร้อมแกนนำเครือข่ายหมออนามัย อสม. ร่วมงาน  จำนวน กว่า  300 คน โดยสมาคมหมออนามัยร่วมกับเครือข่ายหมออนามัยได้จัดทำโครงการนี้โดยการสนับสนุนของ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดำเนินการผลักดันการขับเคลื่อนให้หน่วยองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินงานสู่เป้าหมายตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิด ไท้องค์ราชันใน 3 ปี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การร่วมถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน และเพื่อเสริมพลังและเชิดชูเครือข่ายบุคคลผ่านกลไกสร้างกระแสขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย


โดยกำหนดให้มีการปั่นจักรยานสร้างกระแสรณรงค์ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันจำนวน 8 สายปั่น โดยภาคใต้ สายอันดามันสตูลเริ่มปั่นวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดสตูล และส่ง ไม้ต่อให้กับจังหวัดตรัง กระบี่ และเดินทางติดตามเส้นทางดังต่อไปนี้จังหวัดพังงาระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีราชบุรี และนนทบุรี รวมกับชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศตลอดเส้นทางจนถึงกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

Shares:
QR Code :
QR Code