6 ขั้นตอน ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

ที่มา : คู่มือชีวิตวิถีใหม่ 


6 ขั้นตอน ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี thaihealth


แฟ้มภาพ


หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใช้เพื่อป้องกันผู้ใส่จากเชื้อโรคจากภายนอก ขณะเดียวกันด้านในของหน้ากากก็สัมผัสกับสารคัดหลั่งอย่างน้ำลายหรือน้ำมูกของผู้ใส่ด้วย ดังนั้น จึงต้องทิ้งให้ถูกวิธีและถูกที่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เก็บขยะหรือคนทั่วไปที่อาจสัมผัสกับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยไม่รู้ตัว ด้วย 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้


1.ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย 


2.จับสายรัด 2 ข้างเเล้วถอดออก โดยไม่ใช้มือสัมผัสกับตัวหน้ากาก


3.พับหรือม้วนหน้ากากให้ส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน แล้วใช้สายรัดพันให้แน่น


4.นำหน้ากากอนามัยใส่ซองปิดสนิท หรือใส่ถุงแล้วรัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการกระจายของเชื้อ


5.ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี


6.ล้างมือให้สะอาดหลังทิ้งหน้ากากอนามัยเรียบร้อยเเล้ว 

Shares:
QR Code :
QR Code