5 จังหวัดใต้ตอนล่าง ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ


5 จังหวัดใต้ตอนล่าง ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า thaihealth


ปศุสัตว์เขต 9 ยืนยัน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างยังไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมจับมือร่วมกับ อปท.ฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขจรจัด แต่เป็นห่วงลิงที่เขาน้อย และเขาตังกวน อ.เมืองสงขลา ยังฉีดวัคซีนได้น้อยมาก


น.สพ.วีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ปศุสัตว์เขต 9 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ยังไม่พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ในช่วงนี้ ปศุสัตว์ร่วมกับ อปท.มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาตลอด ขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนในสุนัขทั้งจรจัด และสุนัขเลี้ยงไปแล้วร้อยละ 67 และทำหมันสุนัขจรจัดไปแล้วร้อยละ 22


น.สพ.วีระชัย เปิดเผยว่า หากประชาชนพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตายผิดปกติ ไม่ควรชำแหละเพื่อเอาเนื้อบริโภค แต่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเป็นการด่วน เพื่อให้ปศุสัตว์ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ที่บ้าน ให้นำไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของ และบุคคลทั่วไป


รายงานข่าวจากปศุสัตว์แจ้งว่า พื้นที่ที่มีสุนัขจรจัดมากที่สุดในปศุสัตว์เขต 9 คือ จ.สงขลา รองลงมาคือ จ.สตูล ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะพบน้อย แต่เป็นห่วงในแมว วัว ควาย แพะ แกะ โดยเฉพาะลิงที่เขาน้อย และเขาตังกวน อ.เมืองสงขลา ที่มีบางตัวดุร้าย ยังฉีดวัคซีนได้น้อยมาก

Shares:
QR Code :
QR Code