4 เยาวชนหนุน พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

          เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่หนุนนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรม “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

/data/content/23732/cms/bfjmuyz12567.jpg

          เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่หนุนนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรม “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาทางจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเจ้าภาพอย่างเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการจัดงานที่ปลอดเหล้ามีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลอดภัยรอบคูเมืองเชียงใหม่ แต่กลุ่มเยาวชนยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีการกระทำความผิดหลายกรณี ได้แก่ การลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลา การตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สวนสาธารณะ การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์บนกระบะรถและรถมอเตอร์ไซต์บนทางรอบคูเมืองเป็นจำนวนมาก

/data/content/23732/cms/acdgoqsxyz89.jpg

          ดังนั้นทางเครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ จึงออกมาขอบคุณ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยสงกรานต์ปลอดเหล้าให้กับเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีบทพิสูจน์แล้วว่าการจัดงานที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตได้

          ในปีนี้ทางเครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดงานและมาตรการต่างๆ ให้กับกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเน้นหนักเรื่องมาตรการห้ามดื่มบนรถและบนทางให้กับกลุ่มนักศึกษาได้ทราบถึงข้อกฎหมาย และทางเครือข่ายฯ จะดำเนินการขอความร่วมมือไปยังร้านค้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ให้มีการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีอาการมืนเมาจนครองสติไม่ได้

/data/content/23732/cms/adfklmrt1369.jpg

          นอกจากนี้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว ได้จำกัดเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยให้จำหน่ายได้ในเฉพาะช่วงเวลา 11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 น. – 24.00 น. นอกเวลาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะทางเครือข่ายฯ ได้เตรียมขบวนรณรงค์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิด “หนุ่มไม่เมา สาวไม่มืน นี่แหละฟินฝุดฝุด !” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและเยาวชนที่มาเล่นนำสงกรานต์ในพื้นที่รอบคูเมืองอีกด้วย

 

 

         ที่มา : โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน นักศึกษารู้เท่าทันเเละมีส่วนร่วมในการเเก้ไขปัญหาเเอลกอฮอล์

Shares:
QR Code :
QR Code