4 เทคนิคเลือกเเละใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย

                    ที่มา : หนังสือ MIDL for Kids การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับเด็กปฐมวัย

                   แฟ้มภาพ

                    ปัญหาที่ท้าทายสำหรับผู้ปกครองเเละครู ก็คือ การเลือกสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรดิจิทัลในเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีนี้ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ เกม หรือเครื่องมือการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านบวกอย่างเเท้จริง และใช้ในรูปแบบที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก วันนี้เรามี 4 เทคนิคพื้นฐานในการเลือกและใช้สื่อดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัยมาฝาก

                    1. ให้มีการพูดคุยโต้ตอบกันอยู่เรื่อย ๆ 

                    วิธีการใช้เครื่องมือมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาในเครื่องมือนั้น ควรเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นหลัก เเทนที่จะเปิดหน้าจอทิ้งไว้หรือยื่นสมาร์ตโฟนให้เด็กเเล้วเดินจากไป ควรสร้างบทสนทนากับเด็ก นั่งลงเเละพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นหน้าจอ เเล้วตั้งคำถามกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการสำรวจสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายกันในโลกรอบตัวเด็ก

                    2. ใช้ให้เหมาะกับอายุเเละพัฒนาการของเด็ก

                    การใช้สื่อใด ๆ กับทารกเเละเด็กวัยเตาะแตะ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นประสบการณ์เเบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เช่น อ่านหนังสือภาพในจอด้วยกัน ส่วนเด็กวัยอนุบาลที่โตขึ้น อาจจะสนุกไปกับการสำรวจด้วยการสัมผัสหน้าจอเอง หรือใช้วิดีโอเพื่อบันทึกและเปิดดูด้วยตนเอง

                    3. ร่วมสนุกด้วยกันอยู่เสมอ

                    สื่อหรือเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก จะดีที่สุดเมื่อสนับสนุนให้เด็กกระตือรือร้น อยากทดลองกับของจริง คิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมกับคนอื่น ๆ และโลกรอบ ๆ ตัวของเด็ก ลองมองหาเกม เว็บไซต์ หรือโปรเเกรมใช้งานที่สนับสนุนการทำกิจกรรมดี ๆ นอกบ้าน การรับประทานอาหารที่ให้ประโยชน์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เเละทักษะในโลกเเห่งความเป็นจริงอื่น ๆ

                    4. ส่งเสริมการรู้ดิจิทัล 

                    ผู้ใหญ่สามารถช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายได้ โดยเป็นต้นเเบบการใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสม ด้วยทางเลือกที่ชาญฉลาด เเละเป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะ ซึ่งหมายถึงช่วยสงเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก ๆ เเละช่วยให้เด็กสามารถใช้โอกาสในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code