4 ขั้นตอนฟื้นฟูบ้านพัก หลัง ปาบึก พัดผ่าน

ที่มา :  MGR Online


4 ขั้นตอนฟื้นฟูบ้านพัก หลัง ปาบึก พัดผ่าน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย แนะ 5 แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อม หลังพายุปาบึกพัดผ่าน ป้องกันโรคตามมา พร้อมเผย 4 ขั้นตอนก่อนปรับปรุงบ้านเรือน


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจากที่หลายจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบรุนแรงจากพายุโซนร้อนปาบึก และบางจังหวัดสถานการณ์ดีขึ้นแล้วในขณะนี้ หลังจากนี้ประชาชนในพื้นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยให้จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามแนวทางของกรมอนามัย ประกอบด้วย 1) อย่าทิ้งขยะ อุจจาระ เศษอาหารลงในน้ำ ให้ใส่ ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น 2) อย่าเล่นน้ำเน่าขัง เพราะเชื้อโรคอาจเข้าตา ปาก จมูก และบาดแผล อันตรายถึงตาย หากสัมผัสน้ำเน่าเสียต้องล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด 3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด 4) หลังสถานการณ์ปกติให้ล้างบ้านเรือน ห้องส้วม ภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดก่อนใช้ และ 5) ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นจิตอาสา ล้างตลาด ประปาชุมชน และสถานที่สาธารณะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันโรคบิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ท้องร่วง ตาแดง โรคฉี่หนู เป็นต้น


พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ประชาชนจะต้องคำนึงถึงเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติคือการทำความสะอาดบ้านเรือนและการดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านและชุมชน เพราะพายุโซนร้อนปาบึกจะพัดพาสิ่งสกปรกปะปนมากับโคลนตม ขยะมูลฝอย วัสดุ สิ่งของต่างๆ ส่งผลให้เกิดการหมักหมม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโรคได้ เพื่อสุขอนามัยที่ดีจึงต้องมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคสัตว์มีพิษ และป้องกันอุบัติเหตุ ด้วยการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมโดยให้ยึดถือปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ


1) ตรวจดูระบบไฟฟ้า ต้องไม่เปียกชื้นและพร้อมใช้งาน หากชำรุดจนไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 2) สำรวจตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านและบริเวณบ้านเรือน 3) เตรียมการก่อนล้าง โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ ถุงดำ แปรงถูพื้น สำหรับเก็บกวาดทำความสะอาด คัดแยกเศษวัสดุและขยะประเภทต่างๆ ใส่ถุงดำเพื่อรอนำไปกำจัดและให้ระวังสัตว์มีพิษ เช่น ตะขาบ งู ขณะทำความสะอาดบ้านเรือน 4) ลงมือล้างทำความสะอาด ซึ่งควรทำทันทีจะช่วยให้ขัดคราบสกปรกได้ง่ายโดยใช้ผงซักฟอกผสมน้ำราดในบริเวณที่จะทำความสะอาด ใช้แปรงขัดถูคราบสกปรกออกให้หมดหรือออกให้ได้มากที่สุด


“ทั้งนี้ สุขอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลนับเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในขณะล้างทำความสะอาดบ้านเรือน โดยผู้ล้างควรสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูก เพื่อลดการสูดดมกลิ่นขยะที่หมักหมมหรือสารเคมีที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และควรสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อล้างทำความสะอาดห้องส้วม ห้องครัว และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ ทุกครั้งหลังทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ