4นาทีป่วยอัมพาตเพิ่ม1คน

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


4นาทีป่วยอัมพาตเพิ่ม1คน thaihealth


แฟ้มภาพ


องค์การอัมพาตโลกกำหนดให้วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก โรคนี้สาเหตุจากการอุดตัน ตีบหรือแตกของ หลอดเลือดสมอง พบบ่อยในผู้สูงอายุ และผู้มีปัจจัยเสี่ยง


          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอัมพาตโลกกำหนดให้วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก โรคนี้สาเหตุจากการอุดตัน ตีบหรือแตกของ หลอดเลือดสมอง พบบ่อยในผู้สูงอายุ และผู้มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ อ้วน สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกายปัจจุบันคนไทยมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีผู้ที่ป่วยอัมพาต 1,880 คนต่อประชากร 100,000 คน และทุก 4 นาที จะมีผู้ป่วยอัมพาตรายใหม่ 1 คน และทุกๆ 10 นาที เสียชีวิต 1 คน ทั้งนี้ แม้จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีวิธีรักษาที่ได้ผลดีโดยเฉพาะชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน โดยฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ แต่ปัจจุบันรักษาวิธีนี้เพียงร้อยละ 3.8 เท่านั้น ด้วยส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงอาการโรคนี้ที่ต้องรีบมารักษาให้เร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 4 ชั่วโมงครึ่ง หลังมีอาการ และอาจกังวลค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถเข้ารับบริการจากหน่วยงานรัฐได้ทุกสิทธิรักษาทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วประเทศโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งที่มีศักยภาพ เพื่อรักษาได้ทันท่วงที


          พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ผู้มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ ปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิท แขนขาอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่ง พูดไม่ชัด พูดลำบาก โดยเกิดขึ้นเฉียบพลันให้รีบส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด หรือโทร.1669 เบอร์เดียวทั่วไทย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ