’21 วันมหัศจรรย์’ กินผักผลไม้สร้างสุขภาพดีสู่ชีวิตใหม่

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


'21 วันมหัศจรรย์' กินผักผลไม้สร้างสุขภาพดีสู่ชีวิตใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.ไทยพาณิชย์ มูลนิธิสังคมสุขใจ จัด Design My Plate ชวนวัยทำงานกินผักผลไม้ 400 กรัมต่อวัน ชี้หลักการ "21 วัน มหัศจรรย์ผักผลไม้" ก้าวสู่ชีวิตใหม่ได้จริง พร้อมชวนคนรักสุขภาพช็อป ชิมเวิร์กช็อป ช็อปจุใจ


เมื่อวันที่ 9 ก.ค.61 ที่ห้องนพรัตน์ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสังคมสุขใจ สนับสนุนโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม จัดกิจกรรม "Design My Plate" เสวนา เรื่อง "สู่ชีวิตใหม่ ด้วยการกินผักผลไม้" พร้อมกิจกรรม "21 วัน มหัศจรรย์ผักผลไม้" หวังคนทำงานเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการกินผักผลไม้


'21 วันมหัศจรรย์' กินผักผลไม้สร้างสุขภาพดีสู่ชีวิตใหม่ thaihealth


น.ส.จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ หัวหน้าโครงการเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการบริโภคผักผลไม้ 400 กรัม สสส.กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2560 โครงการฯ ได้เข้าไปสนับสนุนองค์กรต้นแบบทั้งภาครัฐและเอกชน 6 แห่ง โดยเชิญชวนพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรละ 80 ราย อบรมให้สร้างความรู้ความเข้าใจ และสาธิตการทำเมนูอาหารจากผักและผลไม้ พร้อมทั้งสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 21 วัน จนได้ผู้ที่รับประทานผักและผลไม้อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งหมดจำนวน 43 ราย โดยทุกคนจะต้องมาถอดบทเรียนร่วมกันหลังเข้าร่วมกิจกรรมและการรับประทานผักและผลไม้ในแต่ละมื้อว่าเป็นอย่างไร และได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบจำนวน 33 ราย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับคนในองค์กรและถ่ายทอดประสบการณ์ต่อไป การจัดกิจกรรม "Design My Plate" เสวนา เรื่อง "สู่ชีวิตใหม่ ด้วยการกินผักผลไม้" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการบริโภคผักผลไม้ให้กับประชาชนวัยทำงาน ในปีนี้เราได้ดำเนินการเป็นปีที่ 3 เพราะอยากเห็นคนไทยไร้โรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไต ที่กำลังเป็นปัญหาสุขภาพระดับชาติที่ต้องการการแก้ไข


'21 วันมหัศจรรย์' กินผักผลไม้สร้างสุขภาพดีสู่ชีวิตใหม่ thaihealth


"ที่ผ่านมามีกิจกรรม Design My Plate, 21 วัน มหัศจรรย์ผักผลไม้ โดยแต่ละกิจกรรมมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อหวังให้แต่ละคนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผัก 400 กรัม ได้อย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลต้นแบบคือเห็นผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง และมีผลในด้านสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีสุขภาพดีขึ้น เช่น ระบบขับถ่าย ผิวพรรณ เป็นต้น รวมไปถึงยังมีองค์ความรู้ในการช่วยให้คนรอบตัวปรับพฤติกรรมในการบริโภคผักผลไม้อีกด้วย ต้องขอบคุณทาง สสส. ที่ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในวันนี้" น.ส.จันทร์จิดา กล่าว


'21 วันมหัศจรรย์' กินผักผลไม้สร้างสุขภาพดีสู่ชีวิตใหม่ thaihealth


ด้าน น.ส.วิภาจรี เจริญวงศ์ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบุคคลต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ ได้เล่าถึงประสบการณ์ และผลลัพธ์ ให้ฟังว่า หลังจากการเข้าร่วมโครงการ 21 วัน มหัศจรรย์ผักผลไม้ มีสิ่งดีๆ ในเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นหลายอย่าง ที่ชัดเจนเลยคือ ระบบขับถ่ายที่ตรงเวลาอาการท้องผูกที่เคยเป็นได้หายไป ร่ายกายแข็งแรงขึ้นรู้สึกได้จากไข้หวัดที่มักจะเป็นบ่อยๆ เวลาอากาศเปลี่ยน ตอนนี้การรับประทานผักผลไม้เป็นนิสัย เวลาสั่งอาหารนอกบ้านก็จะเลือกเมนูผักด้วยเสมอหรือถ้าสั่งอาหารจานเดียวก็จะสั่งเพิ่มผัก เชื่อว่าการดูแลสุขภาพต้องเริ่มจากตัวเราเองง่ายๆ จากการเลือกรับประทานของที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งการกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ไม่ยากเลยค่ะ เมื่อจบโครงการก็ยังคงกินผักผลไม้ต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย อีกทั้งยังบอกเล่าถึงประโยชน์ของการกินผักผลไม้และชวนให้คนรอบข้างหันมากินผักผลไม้ในทุกๆ วัน เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เรารัก ปัจจุบันนี้ยังได้ต่อยอดการดูแลสุขภาพเพิ่มจากการกินผักผลไม้ด้วยการควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยค่ะ การมีสุขภาพที่ดีจะได้อยู่ดูแลคนที่เรารักได้นานๆ ดังนั้นสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเอง อยากให้ทุกคนสุขภาพดีไปด้วยกัน


'21 วันมหัศจรรย์' กินผักผลไม้สร้างสุขภาพดีสู่ชีวิตใหม่ thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code