155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้ thaihealth


"แอลกอฮอล์" เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาหนี้สิน ทะเลาะวิวาท ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ลวนลามทางเพศ คดีอาชญากรรม การใช้ความรุนแรงต่างๆ


จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบว่าแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดโรคต่างๆ กว่า 200 โรค และทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 3 ล้านคน ทั่วโลก


ย้อนกลับมามองความเสียหายในด้านมิติเศรษฐกิจทางสังคมประเทศชาติสูญเสียไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ล้าน และ เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ไปถึงปีละ 26,000 คน


เมื่อกลายเป็นที่มาของความสูญเสียอย่างมหาศาลกว่าที่คาด ทำให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2554-2563) โดยตั้งเป้าการควบคุมและลดปริมาณ การบริโภคแอลกอฮอล์ของสังคมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และควบคุมความชุกของ ผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากการบริโภค ทั้งมิติของปริมาณการบริโภค รูปแบบการบริโภค และพฤติกรรมหลังการบริโภคจำกัดและควบคุมความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค


ซึ่งการจะขับเคลื่อนงานที่มีผลกระทบในวงกว้างเช่นนี้ต้องเริ่มกระตุ้นจากระดับครอบครัวและชุมชน ด้วยเหตุนี้ ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกันจัดงานเชิดชูเกียรตินายอำเภอรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2561 เพื่อส่งต่อประสบการณ์ และพลังแรงใจในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่เทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม


155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้ thaihealth


เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวบนเวทีเสวนา "SDN TALK สร้างแรงบันดาลใจการทำงานงดเหล้า" ว่า จากการที่ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมที่ดี จึงสามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี และจากข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ทำให้พบว่ามีประชาชนร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษากว่าร้อยละ 70-80 ในจำนวนนี้มีคนหัวใจเพชรที่งดเหล้าได้ ครบพรรษาตลอด 3 เดือน ประมาณร้อยละ 40


"จากกิจกรรมดังกล่าวเราสร้างแรงจูงใจด้วยการต่อยอดให้เป็นคนหัวใจหินที่สามารถเลิกเหล้าได้ครบ 3 ปี และ จากการจัดงานงดเหล้าเข้าพรรษาทำให้สามารถประหยัดค่าซื้อเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ได้ถึง 13,459 ล้านบาท"


ผู้อำนวยการ สคล.ยังระบุว่า จากการขับเคลื่อนงานเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมา ทำให้พบจุดขับเคลื่อนที่สำคัญว่า หากในพื้นที่มีแกนนำที่จริงจังจะช่วยทำให้ประชาชนทำได้ตามเป้าหมาย


"เราจึงสร้างกิจกรรมที่ให้แกนนำอย่าง นายอำเภอ มาร่วมงดเหล้า เนื่องจากพื้นที่ไหนมีนายอำเภอที่ร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังจะทำให้พื้นที่นั้นรณรงค์ได้ดีกว่าเดิมถึง 2 เท่า" เภสัชกรสงกรานต์กล่าวถึงแรงจูงใจของการเปิดตัวโครงการ 155 นายอำเภอ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 นี้ขึ้นครั้งแรก


155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้ thaihealth


โดยงานนี้ยังมีแรงสนับสนุนจาก อดีตนายอำเภอนักรณรงค์ ปี 2557 อย่าง สมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ที่กล่าวว่า การที่ สสส. และ สคล. ร่วมกันเปิดพื้นที่ให้นายอำเภอเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานงดเหล้า ถือเป็นงานที่ท้าทายศักยภาพของนายอำเภอ


"ดังคำกล่าวที่ว่า ฝูงโคที่มีราชสีห์นำ ย่อมยิ่งใหญ่เกรียงไกรกว่าฝูงราชสีห์ที่มีโคนำหน้า' ซึ่งที่ผ่านมาผมก็ได้ขับเคลื่อนงานงดเหล้ามาตั้งแต่เมื่อครั้นเป็นนายอำเภอ โดยขับเคลื่อนงานในวาระ 100 ปีอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่ดำเนินการตั้งแต่งานศพปลอดเหล้า งานบุญ กฐิน ผ้าป่า เข้าพรรษาปลอดเหล้า วิธีการนั้นเริ่มตั้งแต่ 1.นำเสนอในที่ประชุมจนออกมาเป็นมติ ลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษา 2.เชิญชวนทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำเพื่อเอาชนะใจตนเอง 3.ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประกาศให้สาธารณชนรับรู้และให้กำลังใจเป็นระยะๆ 4.ตรวจสอบรับรองเมื่อออกพรรษา 5.ประกาศยกย่องชื่นชมในที่สาธารณะ และ 6.มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานด้านนี้ต่อไป"


155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้ thaihealth


ส่วนอดีตนักดื่มที่กลายเป็นอีกแนวร่วมในการทำงานรณรงค์งดเหล้าวันนี้ ปริญญา มอญเก่า (อาติน) ประธานเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันตก จ.สมุทรสาคร เล่าย้อนให้ฟังว่า สมัยมัธยมปลายได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่และชวนกันไปดื่ม บวกกับมีรุ่นพี่ที่รู้จักเปิดร้านเหล้าตอนนั้นจึงได้ไปนั่งที่ร้านเขาทุกวันกระทั่งมีหลายๆ เหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตจนทำให้ตกตะกอนทางความคิดว่าควรเริ่มต้นเป็นคนที่ดีกว่านี้ก่อนที่จะพลิกผันได้เป็นประธานเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันตก จ.สมุทรสาคร ที่คอยชักจูงน้องๆ เยาวชนให้เดินห่างไกลอบายมุข


"มีอยู่วันหนึ่งเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกัน ซึ่งเรื่องที่เขากำลังแย้งกันมันก็คือ เรื่องเราทั้งนั้นพอได้นั่งคิดแล้วเราอยากกลับตัว อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจ อยากให้สังคมไว้ใจเรา คือตอนนั้นผมรู้สึกว่า ตัวเองไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ จนพ่อบอกว่าถ้าอยากเป็นคนดีต้องเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ผมจึงสัญญากับเขา จนตอนนี้ 10 กว่าปีแล้วที่ผมเลิกเหล้าโดยที่ไม่แตะเลยพอเลิกได้แล้วภูมิใจมากเวลาที่มีคนชมพ่อกับแม่ เวลาจะคิดจะทำอะไรก็มีสติมากขึ้นผมทำได้นะ แม้จะอยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อนเพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกคบคน มีสิทธิ์เลือกทำ การเลิกเหล้ามันอยู่ที่ใจหากตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วย่อมทำได้แน่นอนในฐานะที่เคยเป็นนักดื่มมาก่อนก็ต้องขอบคุณ สสส. สคล. รวมถึงทุกหน่วยงานที่เป็นผู้ใหญ่ใจดี ที่มองเห็นและให้โอกาสเด็กที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ได้กลับสู่วิถีที่ควรจะเป็น" ปริญญา เล่า


เข้าพรรษาปีนี้ น่าจะเป็นหมุดหมายที่ดีที่นักดื่มทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ วัยใส หรือวัยเก๋า ที่จะพร้อมใจกันพักตับ เพราะนอกจากจะช่วยพักยก พักรบ พักคดี และพักหนี้แล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูตับที่ถูกทำลายมาอย่างหนักจากการดื่มในช่วงที่ผ่านมา

Shares:
QR Code :
QR Code